“De manier van samenwerken is belangrijker dan de inhoud”

Als de jonge Marjans in de schoolbanken zit en met haar projectgroep een opdracht moet maken, valt haar iets op: niet iedereen levert een bijdrage. En die observatie, die zich in eerste instantie als milde ergernis manifesteert, blijkt een zaadje te zijn voor de focus in haar werk. De mens-kant, de samenwerking; dat zijn de speerpunten van de inmiddels ervaren Agile specialist. Of zoals ze zelf stellig durft te beweren: “De manier waarop we samenwerken is belangrijker dan de inhoud van het werk.”

Marjans is dus iemand die een boude stelling niet schuwt. Toch is de bovenstaande bewering gebaseerd op haar ervaring in de praktijk. Ze start in 2009 wanneer ze voor het eerst werkt met een Agile team. Van meet af aan is die eerdergenoemde mens-kant belangrijk in haar werk. “Geïnspireerd door individuen en hun onderlinge interacties boven proces en hulpmiddelen, heb ik mezelf aangeleerd naar iemand toe te lopen in plaats van te e-mailen”, zegt Marjans duidelijk. Het gevolg: een daling van e-mails, meer ruimte in de agenda en dus meer tijd om met een dedicated team aan projecten te werken. En nu, 15 jaar later, heeft Marjans in diverse leidinggevende functies gewerkt als project- en programmamanager. “Maar dan wel Agile”, zegt ze met een knipoog. Parallel aan deze ontwikkeling volgt ze een opleiding Systemisch Teamcoach en ook dat is weer voeding voor de humane koers in haar carrière.

Mijn ontwikkeling: verdiepen in didactiek, veel lezen en opleidingen volgen

Bovenstroom en onderstroom

Twee mooie en complexe begrippen. De bovenstroom is alles wat zichtbaar is in een organisatie. Denk aan een visie, veranderplannen en een organogram. De onderstroom omvat logischerwijs alles wat niet zichtbaar is zoals de organisatiecultuur, het vertrouwen en bijvoorbeeld de groepsdynamiek. Precies tussen deze twee krachtvelden is Marjans te vinden en actief als een soort cement in de organisatie. “Ik begin in mijn werk altijd bij de teamvorming, in de overtuiging dat daarna inhoud van het werk en de resultaten volgen”, vertelt Marjans. Met een speciale expertise op het gebied van portfoliomanagement en schalingsvraagstukken, draagt ze nu ook met liefde het adagium van Scrum Academy uit: high impact, happy teams. “Dit is iets wat we allebei nastreven en dat voelt goed”, zegt ze, wanneer ze een moment later eraan toevoegt dat het groen van de Scrum Academy huisstijl haar ook goed staat!

Vertrouw in jezelf, de ander en het proces; gooi open die mind!

Face-to-face

Kantoorpolitiek, in grote organisaties en ondernemingen met een gelaagde structuur een veelvoorkomend fenomeen. Dus ook Marjans krijgt er in haar werk mee te maken. Vaak is het bij een ingewikkelde organisatiestructuur dus veel onderhandelen en samenwerken om iets van de grond te krijgen en samen het doel te bereiken. Wat verandert Agile werken aan die interne politiek? Marjans: “Wanneer je voor transparantie van het werk zorgt én de processen socialiseert met bijvoorbeeld face-to-face communicatie in combinatie met ondersteunende werkvormen in werksessies, zorg je voor nieuwe inzichten en begrip voor het perspectief van de ander.” In Marjans visie ontstaat er zo draagvlak en verdwijnen persoonlijke belangen wat meer naar de achtergrond. Stappen zetten, elkaar zien, meters maken en samen onmetelijk mooie resultaten boeken, dat is waar Marjans met haar Agile werkwijze te allen tijde voor gaat.

Training of coaching met Marjans en collega's?