Wat is lean en agile

Wat is Lean en Agile: 4 verschillen en 5 overeenkomsten

Tot voor kort was Agile, in tegenstelling tot Lean, vooral een modewoord voor veel bedrijven. Als je op zoekt bent naar concurrentievoordeel moet je wendbaar zijn en dus Agile werken. Inmiddels bestaan er allemaal verschillende tools en methoden om Agile te worden. Denk bijvoorbeeld aan Scrum, Lean Startup en Scaled Agile. Om er maar een paar te noemen. Is Agile Lean? Of zijn het allebei verschillende ideeën, werkwijze of methoden? Deze methoden zijn beter te beschrijven als keerzijden van dezelfde medaille. Of als Yin en Yang!

In dit artikel bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Lean en Agile: overeenkomsten en verschillen
 • Wat is Lean precies? 
 • Is Agile Lean te noemen?
 • Over de Lean startup methode

Lean en Agile: overeenkomsten en verschillen

Overeenkomsten

 • Centraal stellen van de eindklant en leveren wat de klant wil 
 • Snel en op tijd kunnen leveren
 • Belang van empowerment en verantwoordelijkheden leggen op de werkvloer
 • Belang van menselijke interactie 
 • Geen onnodige taken, meeting en documentatie en elimineren van verspilling 


Verschillen

 • Lean is ontwikkeld in Japan en Agile in Amerika;
 • Lean kan goed toegepast worden in een voorspelbaar proces. In complexe omgevingen en processen past Agile beter;
 • Lean heeft een analytisch karakter. Agile komt ook meer creativiteit bij kijken. 
 • Lean werkt met Yellow, Orange, Green, Lean en (Master) Black Belt. Agile heeft rollen als Product Owner en Scrum Master.
Agile Scrum banner

Wat is Lean precies?

Lean is een bedrijfsfilosofie of een managementstijl gericht op het creëren van waarde voor de klant en/of opdrachtgever. Binnen de bedrijfsprocessen moeten teamleden zich afvragen of zij klantwaarde toevoegen en of hun acties invloed hebben op marges of omzet. Voegt het niets toe? Dan wordt dit als ‘verspilling’ gezien en wordt het proces gestopt. Het verwijderen van deze verspilling leidt tot korte doorlooptijden en een verbeterde klanttevredenheid.

In Nederland zijn veel bedrijven met Lean gaan werken. Een aantal voorbeelden van sectoren waar Lean succesvol werkt:

 • Energie; 
 • Handel, Transport & logistiek;
 • Overheid;
 • Zakelijke dienstverlening;


maar natuurlijk ook…

 • Onderwijs;
 • Zorg;
 • Banken en verzekeraars;
 • Telecom & Utilities.


De basis van Lean ligt bij Toyota. De Werkplaatschef van Toyota bedacht dat alleen bedrijfsprocessen waar de klant voor wil betalen, of stappen waar een klant op wil wachten, van nut zijn. Alle andere activiteiten vallen onder verspilling, en zijn dus daarmee ook overbodig. Et voilà, de kiem voor Lean!

Is Agile Lean te noemen?

Agile en Lean zijn twee verschillende dingen die wel op elkaar lijken. Tussen Agile en Lean zijn veel overeenkomsten. Bij beiden staat het eindresultaat en het continu verbeteren centraal. Daarom is het ook zo moeilijk om een verschil tussen Agile en Lean te maken. 

Lean staat voor verbetering: een steeds betere afstemming van productiestappen op elkaar. Agile staat voor verandering: producten en diensten constant aanpassen aan de marktsituatie en de feedback vanuit klant. 

Het verschil tussen Lean en Agile middels enkele trefwoorden:

AgileLean
Veranderen en innoverenVerbeteren
EffectiviteitEfficiency
Co-creatie met klant en/of opdrachtgeverWaardecreatie voor klant en/of opdrachtgever
InteractieAfstemming
ZelforganisatieVakmanschap
Agile Scrum banner

Over de Lean startup methode

De kern van lean startup is dat je snel leert wat werkt, maar ook wat niet werkt. We zijn in Nederland gewend om eerst het idee helemaal uit te werken. Pas wanneer het klaar is, gaan we de markt op. En dan gaat het goed of fout. En dat alles inclusief alle kosten en tijd die er aan gespendeerd is. 

Lean startup draait dat helemaal om. Je gaat de markt al op met een eenvoudig prototype in plaats van met een compleet uitgedacht en uitgewerkt idee. Daarmee ga je testen of het in de smaak valt. Dit doe je met een meting. Dat testen doe je direct bij de klanten. Zij voorzien je van feedback en helpen je zo bij de doorontwikkeling van je product. Dit valt in de bouwen-meten-leren cirkel. Zo innoveer je zonder risico op een fiasco. De Lean startup methode gaat uit van het idee dat fouten maken mag, misschien zelfs moet. 

De bedenker van de Lean startup methode heet Eric Ries en hij heeft een viertal kenmerkende lessen over Lean startup voor ons: 

 • Faal, want zo leer je het meest;
 • Het draait niet om wat je kan, maar of er vraag naar is;
 • Leg de focus op de groeimotor (het talent dat jouw bedrijf of idee typeert);
 • Durf voor verandering te kiezen.