Timeboxing

Wat is een timebox? Scrum voor dummies

Een timebox is het vooraf vaststellen van een maximale hoeveelheid tijd dat men aan een bepaald onderdeel mag besteden. Het werkwoord hiervoor is Timeboxing. Timeboxing zorgt dat we niet blijven werken aan een activiteit tot het klaar is, maar dat als de timebox klaar is er werkelijk wordt gestopt met die activiteit.

Daarna wordt er pas gekeken wat het behaalde resultaat is. Op basis daarvan wordt er vastgesteld of het toegevoegde waarde heeft om de activiteit af te ronden en welke inspanning nodig is. Is het nog niet duidelijk wat de resterende inspanning is? Dan wordt er een nieuwe timebox besproken.

Scrum voor dummies? Deze 5 belangrijke Scrum events worden altijd gedaan met timeboxing.

Sprint
De kern van werken met Scrum is een Sprint. Dit is een timebox van een maand of minder waarin een ‘releasebaar’ product wordt ontwikkeld. De Sprints hebben tijdens het complete ontwikkeltraject iedere keer dezelfde lengte.

Sprint planning
Een Sprint planning beschikt over een maximale timebox van 8 uur bij Sprints van een maand. Dit mag natuurlijk ook korter zijn. Bij kortere Sprints wordt ook de timebox korter.

Dagelijkse Scrum
De dagelijkse Scrum, ook wel Daily Scrum genoemd, beschikt altijd over een timebox van 15 minuten.

Sprint Review
Voor een Sprint Review wordt een timebox van 4 uur. Dit is bij een sprint van een maand. Bij een kortere Sprint wordt de timebox evenredig verkort. 

Sprint Retrospective
Voor de Sprint Retrospective wordt een timebox gehanteerd van 3 uur bij een Sprint van een maand. Bij een kortere Sprint wordt de timebox evenredig verkort.

Agile Scrum banner

Jouw 3 Grote Voordelen van Timeboxing

1. Je focust op het werken met de zaken die écht belangrijk zijn. Omdat je werkt binnen de druk van een beperkte hoeveelheid tijd, ben je je continu bewust van de hoeveelheid tijd die je nog beschikbaar hebt. Dit dwingt je goed na te denken over wat wel of niet belangrijk is en het helpt je natuurlijk ook om te focussen.

2. Timeboxing is ideaal voor open taken. Dit zijn taken waarbij de opdracht misschien wat vaag is en de manier om het einddoel te behalen niet helemaal duidelijk lijkt te zijn. Bij een open taak is het niet direct duidelijk wanneer deze klaar is. Met timeboxing dwing je jezelf met enige regelmaat te controleren of iets klaar is. Ook voorkom je overmatige tijdsbesteding doordat je perfectionistische bijbedoelingen aan banden legt.

3. Het voorkomt uitstelgedrag omtrent taken die complex of vervelend zijn. Timeboxing helpt bij complexe taken om in meerdere hoofdstukken aan een project te werken. Op het moment dat je het ziet als een vervelende taak, is het makkelijker jezelf te binden aan project wanneer je uitgaat van een beperkte tijdsbesteding.