Scrum Bijeenkomsten

Jouw 4 onmisbare Scrum bijeenkomsten

Scrum kent vier bijeenkomsten in het proces. Deze Scrum bijeenkomsten beschikken over een vast ritme. Denk aan dezelfde momenten van de dag of week. Het vaste ritme zorgt dat iedereen exact weet waar hij of zij aan toe is. Het kost natuurlijk minder energie wanneer het een gewoonte geworden is. Hoe lang de Scrum bijeenkomsten duren en wanneer ze plaatsvinden, is verschillend per lengte van de sprint.

Een project of opdracht die met behulp van het Scrum raamwerk wordt uitgevoerd, splits je  op in tijdsperiodes. Dit noemen we ‘sprints’. Iedere sprint bestaat uit vier Scrum bijeenkomsten, waaronder:

  • Sprint Planning
  • Daily Scrum
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

Sprint Planning

Bij de aanvang van elke sprint plant het Scrum team het werk voor deze sprint. Dit gebeurt in een sprint planning: gedetailleerd en voor de korte termijn, resulterend in een sprint backlog waarin de criteria en benodigde inspanning worden weergegeven.

De product backlog laat zien wat alle wensen en eisen voor het product zijn. De Product Owner geeft aan wat het sprintdoel is. Hij of zij let daarbij op wat de meeste prioriteit en klantwaarde heeft. Het Ontwikkelteam bepaalt hoeveel werk zij aanpakken. Deze werkzaamheden worden verplaatst van de product backlog naar de sprint backlog.

Voor elke taak op de sprint backlog geeft het Ontwikkelteam duidelijk aan wat er dient te gebeuren om het resultaat te halen. Aan welke eisen moet het voldoen? Dit is eenduidig, zorgt voor heldere verwachtingen en voorkomt onduidelijkheden. Ook geeft het Ontwikkelteam tijdens de Sprint Planning aan hoeveel inspanning er nodig is voor de werkzaamheden.

Agile Scrum banner

Daily Scrum

Gedurende een korte Daily Scrum (ook wel Daily Standup genoemd) bijeenkomst van maximaal 15 minuten wordt de voortgang besproken. Zijn er nog knelpunten? Hoe halen we het sprint doel? Dit zijn belangrijke vragen die aan bod komen tijdens een Daily Scrum. Het Ontwikkelteam komt tezamen bij het Scrum bord. Per persoon geeft men aan wat de stand van zaken is. Vaak komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat heb je inmiddels bereikt voor het team? 
  • Wat ga je nog bereiken voor het team?
  • Zijn er bepaalde zaken die het behalen van het doel kunnen bemoeilijken? 

Het is dus puur een moment om samen een plan te trekken voor de komende 24 uur. Je wordt niet afgerekend, maar kan rekenen op steun vanuit de andere teamleden. Je klaart de klus immers altijd als team. 

De Daily Scrum, of Daily Standup, bijeenkomst is niet de plek voor ellenlange discussies, maar juist voor daadkracht en pro-activiteit. Echt aan de slag als Ontwikkelteam.

Sprint Review

De Sprint Review is er zodat de teamleden kunnen presenteren wat het resultaat is van de afgelopen sprint. Zo kan je feedback vergaren van klanten/stakeholders en neem je dit mee in de voortgang van het Scrum proces. 

Vaak weet de klant pas exact wat hij wil, als hij een deel van het product heeft gezien. De input die je vergaart tijdens een Sprint Review kan van enorme waarde zijn. De Product Owner kan ook mooi toetsen of de wensen van de klant terugkomen in het product. Hij of zij gebruikt de feedback ook om de prioriteiten op de product backlog aan te passen en bij te stellen. Dit kan je weer gebruiken voor een volgende sprint. 

De Scrum Master faciliteert deze bijeenkomst en zorgt dat de Product Owner, maar ook de andere leden van het team, echt wijzer worden van een Sprint Review.

Sprint Retrospective

De Sprint Retrospective staat voor de evaluatie van het proces. Hiermee sluit het Scrum team een sprint af. Een Sprint Retrospective is er om te leren van de vorige sprints en dus altijd weer beter te presteren. Hoe kan je als team zijnde nog beter functioneren? De teamleden spreken eerlijk uit hoe het proces verliep… Wat kan er beter? Wat ging er goed? 

Het is van groot belang om de resultaten van een Sprint Retrospective om te zetten naar duidelijke en concrete acties. Deze kan je dan direct weer oppakken tijdens de volgende sprint. Stel prioriteiten, kies de belangrijkste actie en zet hem op het Scrum bord.