Sprint planning

Dit is de perfecte Sprint Planning

Een van de krachtigste principes van Scrum is het werken in korte sprints. Een project wordt opgeknipt in korte tijdsperiodes. Scrum kent in totaal vier bijeenkomsten, vier meetings in het traject. De eerste meeting is de Sprint Planning. Hier wordt het sprintdoel gemaakt en beschreven hoe het Scrum team dit doel bereikt. 

Iedere nieuwe sprint wordt er gestart met een Sprint Planning. Dit is de Scrum bijeenkomst aan het begin van elke sprint. Hier wordt het doel van de sprint samengesteld, zodat het Scrum Team met volledige focus kan werken. 

Ieder Scrum traject maken we onderscheid in verschillende sprints. Iedere sprint bestaat uit vier Scrum bijeenkomsten, te weten: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective. In dit artikel gaan we het hebben over de perfecte Sprint Planning.

Ideale voorbereiding Sprint Planning

De Product Owner daarentegen bereidt zich voor door de Product Backlog helemaal up-to-date en vooral ook inzichtelijk te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Product Backlog Items voor de komende 2 Sprints helder zijn uitgewerkt, zodat er circa 5 tot 10 items in de Sprint passen. Product Backlog Items in de vorm van een User Story zijn “ready”: ze bevatten ook een inschatting van de inspanning en acceptatiecriteria. 

Developers bereiden zich voor door de ready items door te nemen. Deze zijn ze in eerdere refinementsessies al tegengekomen, dus dit gaat lekker snel.

De Scrum Master faciliteert de Sprint Planning. Hij of zij zorgt er voor dat Product Owner en Development Team elkaar goed begrijpen en in de gestelde timebox tot een gedraven planning voor de sprint komen.

Agile Scrum banner

Daar gaan we… jouw Sprint Planning

Scrum Master: hij of zij zorgt dat iedereen zich aan de timebox houdt. Deze is voorafgaand aan de Sprint Planning vastgesteld. Een Sprint van 4 weken houdt een maximale timebox van 8 uur in. 

Product Owner: hij of zij legt gedurende de Sprint Planning de Product Backlog Items met de hoogste prioriteit voor aan het Ontwikkelteam. De Product Owner licht ze toe, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. 

Developers: de ontwikkelaars stellen vast welke hoeveel items zij oppakken. De lijst met de geselecteerde Product Backlog Items vormt de Sprint Backlog. Het Scrum Team stelt gezamenlijk een doel op waaruit blijkt wat er afgerond dient te zijn aan het eind van de sprint. 

Genoeg items geselecteerd? Goed. Dan maken de Developers een plan om het werk uit te voeren. Het wordt opgesplitst in kleine taken die niet groter zijn dan 1 dag werk. Deze taken hangen op het Scrum bord onder het kopje ‘To-Do’… En beginnen maar!