Sprint review

Scrum Sprint Review: De Complete Uitleg

Er zijn vier Scrum bijeenkomsten. Deze Scrum bijeenkomsten vinden plaats in een vast ritme. Denk bijvoorbeeld aan dezelfde momenten op de dag of een vaste dag in de week. 

Als er met het Scrum raamwerk wordt gewerkt, is er altijd sprake van verschillende vaste tijdvakken- en periodes. Dit noemen we ‘sprints’. Iedere sprint bestaat uit vier Scrum bijeenkomsten:

In dit artikel ligt de focus op de Sprint Review. Je krijgt de complete uitleg, voordelen en het effect op de Scrum rolverdeling.

Wat is een Sprint Review? 

De Sprint Review is het officiële moment waarbij de teamleden het resultaat van de afgelopen sprint presenteren. Men vergaart feedback van klanten en neemt dit mee naar de volgende sprint. Vaak weet de klant pas wat hij wil, als hij het product, of een deel daarvan, heeft gezien. 

De input die je vergaart tijdens een Sprint Review is waardevol. Het Ontwikkelteam demonstreert het product zodat stakeholders snappen hoe het werkt en hun wensen voor het vervolg kunnen inbrengen. De Product Owner haalt ook feedback op over de visie die zij voor het product heeft. De feedback wordt gebruikt om de nieuwe Product Backlog Items te maken en om prioriteiten op de product backlog aan te passen. Dit neem je mee naar volgende sprints. 

De Scrum Master faciliteert de Scrum bijeenkomst en zorgt dat de Product Owner, maar ook andere teamleden, wijzer worden van de Sprint Review.

Agile Scrum banner

De 4 voordelen van een goede Scrum Sprint Review

Informele meeting

De Sprint Review is een informele meeting waarin de samenwerking tussen het Scrum Team en de Stakeholders erg belangrijk is. Gezamenlijk wordt nagedacht over de volgende stappen voor het product.

Duidelijk doel

De Sprint Review is geen status-meeting, maar heeft duidelijk een ander doel. Namelijk het tonen van de (deel)oplevering om zo feedback te vergaren van de klanten en/of stakeholders.

Waardevolle input

Deze feedback van klanten en/of stakeholders kan zorgen voor een juiste bijstelling van prioriteiten op de Product Backlog. Of het zorgt juist voor een toevoeging of verwijdering van items op de Product Backlog.

Wederzijds begrip

Doordat de klanten en/of stakeholders voortdurend worden meegenomen in het proces middels de (deel)opleveringen ontstaat er wederzijds begrip tussen de leden van het Scrum Team en de klanten en/of stakeholders. Dit vergroot draagvlak en begrip!

De Scrum rollen tijdens een Sprint Review

Product Owner en de Sprint Review

De Product Owner nodigt alle belanghebbenden, klanten en stakeholders uit voor de Sprint Review. Het is dan wel van belang dat van tevoren alles helemaal duidelijk is. Waarom moeten zij hier tijd voor vrijmaken? Wat is hun mogelijke toegevoegde waarde tijdens de Sprint Review.

De Product Owner neemt aan het begin van de meeting het woord en laat zien welke items door het ontwikkelteam zijn afgerond en welke niet. Welke items zijn nog to-do en welke zijn done? Aan het eind van de meeting bespreekt de Product Owner de Product Backlog om iedereen weer mee te nemen in toekomstige sprints.

Developers en de Sprint Review

De Developers bespreken het werk dat er gedaan is. Welke oplossingen zijn er bedacht voor de uitdagingen? Hebben zij bepaalde moeilijkheden ervaren? Welke beslissingen zijn er genomen? Dit om de klanten en/of stakeholders een duidelijk inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die gemaakt zijn. 

Daarna demonstreren de Developers de (deel)oplevering van het product en beantwoorden zij vragen. Het gaat om het tonen van tastbare resultaten, zodat klanten en stakeholders een uitstekend beeld hebben van de koers die men gezamenlijk vaart.

Scrum Master en de Sprint Review

De Scrum Master is aanwezig bij de Sprint Review en zorgt dat de Scrum meeting binnen de vastgestelde timebox wordt afgerond. Vaak wordt er voor een fulltime sprint van 4 weken een timebox van 4 uur vastgesteld voor de Sprint Review.