Daily Scrum

Wat is het verschil tussen Daily Scrum en Daily Standup?

Er is geen verschil tussen een Daily Scrum en een Daily Standup. Wel is het belangrijk om te vermelden dat Daily Scrum de officiële benaming is. Daily Standup, dagstart… het zijn allemaal synoniemen voor hetzelfde fenomeen: Daily Scrum.

Het is een dagelijkse meeting van het team waarmee je het project oppakt. De meetings duren maximaal 15 minuten. Het doel: voor de komende 24 uur uitvogelen wat de beste koers is om te volgen. Zodat het Sprint Doel gehaald gaat worden. Bijvoorbeeld door tijdens de Daily Scrum een drietal vragen te stellen: 

 • Wat hebben we kunnen doen na de vorige Daily Scrum? 
 • Wat zijn we van plan om te doen tot de volgende Daily Scrum? 
 • Zijn er nog zaken waar we tegenaan lopen en waar we hulp bij nodig hebben?

Dit zijn de 6 voordelen van een Dailyscrum

Waarom is de Dailyscrum meeting belangrijk? Goede vraag, maar we hebben ook een goed antwoord. Hieronder hebben wij alle voordelen voor je uitgewerkt. 

 • Het verbetert de onderlinge communicatie, aangezien je dagelijks contact hebt;
 • Het maakt andere vergaderingen overbodig;
 • Het is een trefzekere manier om eventuele belemmeringen te spotten;
 • Het motiveert zeer vlotte en snelle besluitvorming (korte lijnen);
 • Het optimaliseert de kennis binnen het Scrum team;
 • Het is altijd open en transparant. Daarmee is het niet mogelijk om de kantjes er vanaf te lopen, omdat het sprintdoel voor iedereen duidelijk is tijdens de Dailyscrum.
Agile Scrum banner

Daily Scrum (of Daily Standup) & Scrum Master

Leg de focus op de output die je voor ogen hebt. De Scrum Master let op het feit dat de output waardevol is. De Scrum Master is niet te vergelijken met een leidinggevende of een projectleider, maar het ontwikkelteam heeft de leiding. De Scrum Master zorgt ervoor dat de Dailyscrum plaatsvindt, iedereen lekker actief is en er geen ellenlange discussies ontstaan.

Complete checklist voor de Daily Scrum

Doel

Een plan maken voor de komende 24 uur. De activiteiten van teamleden zijn op elkaar afgestemd en zorgt voor belangrijke aspecten als vlotte besluitvorming, afstemming en kennis van het project. 

Frequentie

Iedere dag voor maximaal 15 minuten

Aanwezig

 • Ontwikkelteam 
 • Scrum Master (optioneel)
 • Product Owner (optioneel)

Voorbereiden

 • Zijn alle taken op de backlog geupdate?
 • Hebben alle teamleden nagedacht over de Daily Scrum vraagstukken:
 • Wat heb ik gedaan?
 • Wat ga ik doen?
 • Heb ik nog ergens hulp bij nodig? 
 • Kan de meeting bij de Sprint Backlog worden gehouden?

Wie doet wat? 

Stap 1: Alle leden van het ontwikkelteam beantwoorden de Dailyscrum vragen:

 • Wat heb ik gedaan?
 • Wat ga ik doen?
 • Heb ik nog ergens hulp bij nodig? 

Stap 2: Elkaar ondersteunen en kijken waar men elkaar kan helpen.

Stap 3: Zijn er nog afhankelijkheden met andere teams?

Stap 4: De Scrum Master noteert de (mogelijke) obstakels? 

Resultaat

 • Korte en krachtige meeting, duurt niet langer dan 15 minuten;
 • Follow-up wordt samengevat (wie wat wanneer);
 • De Sprint Backlog is helemaal geupdate;
 • Er is een lijst met (mogelijke) obstakels;
 • Moeten er nog extra meetings worden ingepland.