De Drive van Scrum – hoe Scrum mensen buitengewoon motiveert

Pink, auteur van Drive: the surprising truth about what motivates people, beargumenteert dat er drie intrinsieke factoren zijn die mensen motiveren: autonomie, vakmanschap en betekenis (purpose).

Sinds zijn kennismaking met Agile werken in 2008 kan hij zich niet meer voorstellen anders te werken. Met zijn brede achtergrond en ervaring helpt hij met groot enthousiasme individuen, teams en organisaties wendbaarder te worden. Al bomen ontwijkend past hij Agility ook toe op de mountainbike in de bossen.

“Courage is the power to let go of the familiar”

In veel van onze Scrum trainingen laten we dit prachtig geïllustreerde praatje van Daniel Pink over motivatie zien. Pink, auteur van Drive: the surprising truth about what motivates people, beargumenteert dat er drie intrinsieke factoren zijn die mensen motiveren: autonomie, vakmanschap en betekenis (purpose).

De verschillen in de scrum rollen bij Scrum, Scrum Master, Development team en Product Owner stimuleren deze drivers enorm. Lees hier hoe ik Drive in de Agile praktijk toepas met wellicht voor jou inspirerende voorbeelden.

De Scrum Master en autonomie

De Scrum Master is een servant leader voor het Scrum team. Een van zijn grootste verantwoordelijkheden is het coachen van het Development Team in zelforganisatie. Dit betekent er voor zorgen dat het Development Team steeds meer autonomie krijgt wat betreft hun manier van werken. Door impediments weg te halen en de organisatie zover te krijgen dat het Scrum team steeds meer zelf de controle krijgt kan de Scrum Master de motivatie van de teamleden verhogen.

Een van de meest voorkomende impediments voor een Development Team is afgeschermd zijn van informatie over de “gezondheid” van het product dat ze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld of er fouten in zitten, en welke fouten dan, of dat delen van het product niet gebruikt worden. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt met een team dat een website maakte waar verzekeringen verkocht worden.

Om een verzekering te kunnen afsluiten wordt vaak veel informatie gevraagd. Hier kan dus ook veel mis gaan. Als Scrum Master zorgde ik er voor dat het team zelf fouten en gegevens van de website in kon zien, wat eerder niet het geval was. In plaats van naar een andere afdeling te gaan, konden ze nu zelf meteen in actie komen als er wat fout ging. Deze autonomie gaf een grote boost aan de motivatie van het team.

Een ander voorbeeld is een team waar ik als Scrum Master er voor zorgde dat we onze jaarlijkse beoordeling zelf deden. In plaats van dat onze manager informatie ophaalde bij collega’s, deden we dat zelf. Ik organiseerde een 360 graden feedbacksessie waarin we als team elkaars presteren beoordelen en iedereen individuele feedback gaven. De uitkomst deelden we met onze manager, die zijn akkoord er op gaf. We voelden ons echt empowered!

Agile Scrum banner

Het Development Team en vakmanschap

Het Development Team in Scrum bestaat uit professionals die hun werk prima zelf kunnen organiseren en zichzelf in grote mate managen. Ze verbeteren zich niet alleen continu op hun manier van werken, maar scherpen ook continu hun vaardigheden aan. Goed functionerende Development Teams investeren in hun vak en worden meesters in hun professie. Echte vakidioten dus. Ze volgen trainingen en bezoeken conferenties, doen mee met hackathons en gebruiken hun slack time om nieuwe technologieën en innovaties uit te proberen. Door het (vrijwillig) ontwikkelen van hun vakmanschap raken ze meer gemotiveerd.

Een van de teams die ik heb geholpen eindigden hun sprint altijd op donderdag. Het was niet mogelijk voor ze om de planning van de volgende sprint eerder te doen dan maandag. Ze hadden dus een dagje “over”. Deze tijd hebben ze gebruikt om een zelfbedachte applicatie te maken, op basis van een nieuwe technologie, die het mogelijk maakte het berichtenverkeer tussen andere applicaties te monitoren. Hierdoor konden bijvoorbeeld fouten veel sneller gevonden worden en ging de ontwikkeltijd van nieuwe applicaties drastisch naar beneden. Een grote winst dus.

De Product Owner en purpose

De Product Owner streeft er naar de waarde die het Development Team creëert te maximaliseren. Ze zorgt dat het product de bedrijfsvisie ondersteunt en realiseert. Wanneer deze visie purpose-gedreven is sijpelt deze purpose door naar de Product Backlog en dus het product zelf. Het Scrum team weet dan waarom ze het product creëren en hoe het bijdraagt aan de purpose van het bedrijf.

Onderzoek bij Google toont bovendien aan dat succesvolle teams betekenis van hun werk willen zien. Teams die waaraan ze werken persoonlijk belangrijk vinden, zijn simpelweg meer succesvol. En al helemaal als ze zien dat het werk dat ze leveren impact maakt bij klanten. Een goede Product Owner is daarom niet alleen een value-maximiser, maar ook een purpose-maximiser!

Een goed voorbeeld daarvan was een van de Product Owners waar ik onlangs mee heb samengewerkt. Het Scrum team had een mooie nieuwe feature geïntroduceerd, die klanten konden bestellen. Aan het eind van elke sprint deelde zij de verkoopcijfers met het Development Team. Maar ook kwalitatieve data, feedback van klanten deelde ze met het team. Iedereen in het team zag de impact van hun werk en dit werkt echt heel motiverend!

Waarom mensen niet gewoon motiveren met meer geld?

Geld werkt volgens Pink niet goed als motivator, wanneer het om cognitief werk gaat. Het is wel belangrijk om mensen genoeg geld te betalen. Genoeg om er voor te zorgen dat mensen er niet mee bezig zijn. Te weinig betalen is een demotivator, en meer betalen in de vorm van bijvoorbeeld innovatie- of prestatiebonussen motiveert mensen niet beter te presteren.

Dus probeer agile teams te laten groeien in hun autonomie, vakmanschap en betekenisvol werk, in plaats van geld uit te geven aan bonussen die niet werken. Organiseer bijvoorbeeld hackathons of experimenteer met zaken als Google’s 20% time.

In mijn ervaring wil geen team dat een agile manier van werken omarmt heeft terug naar een meer traditionele manier van samenwerken. Mensen geven aan dat het een stuk leuker is, dat ze weer creatief kunnen zijn en gezien worden als de slimme professionals die ze zijn. Natuurlijk kom ik wel eens iemand tegen die heel graag gewoon te horen krijgt waar hij aan moet werken. Maar zelfs hij wil een vakman worden in iets en werken aan iets dat impact maakt.

Zelf gemotiveerd om agile teams te laten groeien? Volg een training bij de Scrum Academy en benoem jezelf tot Scrum Master, Product Owner of Agile Coach.

> Bekijk alle trainingen

Scrum Master Training

Ontdek hier de eerstvolgende training. 

Wil je zelf ook Scrum Master of Agile Coach worden?

Schrijf je nu in!