Scrum Rollen

Welke Scrum rollen zijn er bij Agile werken?

Werken met Scrum is voor organisaties die continu in beweging zijn om een betere aansluiting te vinden bij klanten. Een groeiend aantal organisaties is alert op de continu veranderende wensen en beweeglijke markt. Om klanten te behouden moet de wijze van organiseren veranderen. Agile team work is een deel van de oplossing om (nog) beter in te spelen op de veranderlijke ideeën en behoeften.

Scrum rollen

Tijdens Agile werken krijg je te maken met nieuwe rollen. Vaak worstelt een Agile team met duidelijkheid in de Scrum rollen. Traditionele rollen veranderen en dit kan soms lastig zijn voor mensen. Het Scrum framework kent 3 basisrollen: de Scrum Master, de Product Owner en de Developers. Soms is er ook nog een Agile Coach, ook wel eens Scrum coach genoemd, die helpt bij beginnende teams met het toepassen van het werken met Scrum principes.

Scrum Master

De Scrum Master is de procesbegeleider. Hij of zij zorgt er voor dat Scrum op de juiste manier toegepast wordt en dat belemmeringen weggenomen worden. 

Wat ook belangrijk is, is dat de energie hoog blijft en dat de Scrum Master iedereen scherp houdt. Je bent de sparringpartner van de Product Owner. 

 • Ontwikkel het team en breng ze zelforganisatie bij;
 • Help de Product Owner bij het vaststellen van de sprintdoelen en de roadmap;
 • Bewaak het Scrum proces en stuur bij waar nodig;

maar ook… 

 • Faciliteer wanneer nodig in alle praktische zaken;
 • Help management met het regelen van randvoorwaarden;
 • Draag verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het proces, niet voor de inhoud.
Agile Scrum banner

Product Owner

De rol Product Owner is verantwoordelijk voor de visie van het product. Je stelt de ambities, deadlines en budgetten vast. Geef richting aan het team en zorg dat je altijd een beeld hebt van het beoogde resultaat. 

De Product Owner haalt de wensen van belanghebbenden op en is dan ook de schakel tussen het Scrum team en de klanten en/of stakeholders. Hij of zij is aanwezig bij de sprintplanningen, reviews en dikwijls ook bij de stand-up meetings. De Product Owner is geen projectmanager zoals we deze vanuit de ‘vroegere’ tijden kennen. Het team is zelforganiserend en verantwoordelijk voor het opleveren van producten. Wat er bereikt moet worden staat in de sprintplanning. 

 • Visionair van het product;
 • Mandaat om zelfstandig knopen door te hakken;
 • Vertaler van wensen en eisen van klanten en/of stakeholders;
 • Maakt tijd vrij om regelmatig aan te schuiven bij team meetings;
 • Werkt op gelijkwaardige wijze met de teamleden.

Developers

Developers bouwen het product. De term developers moet je breed opvatten: iedereen die aan het product meebouwt noemen we een ontwikkelaar, een developer. Vaak bestaat het team van Developers uit 3 tot 9 teamleden. Een groter team is meestal minder efficiënt. Het is het beste als de teamleden tegelijk aan het product kunnen werken. Dit is goed voor de productiviteit en de focus. 

 • Drie tot negen man;
 • Een dag of meer per week beschikbaar;
 • Bestaande uit een mix van allerlei disciplines.

Agile Coach

Naast de Scrum rollen zien we vaak een Agile Coach. Een Agile Coach is een persoon die teams helpt met het toepassen van Agile. Agile werken vraagt om een gedragsverandering en dat is niet van de ene op de andere dag bewerkstelligd. De Agile Coach brengt tijd met het team door en helpt hen om bewuster te worden van hoe Agile het team verder helpt. Zo kom je tot betere resultaten.

De Agile Coach, ook wel eens Scrum coach genoemd, wordt beschreven vanuit drie perspectieven: individuen, teams en organisatie. Individueel coachen heeft voornamelijk een focus op gedrag en mindset. Team coaching let op constante verbetering van het team. Organisatie coaching focust op de omgeving van het Scrum Team.