agile scrum

Het Schokkende Verschil tussen Agile werken en Scrum

Scrum en Agile werken worden dikwijls door elkaar heen gebruikt. Het zijn geen synoniemen, sterker nog: het kunnen verschillende dingen zijn. Toch hebben ze ook veel met elkaar te maken. Hoe zit het nu precies? Goede vraag. De afgelopen 20 jaar zijn Agile en Scrum in populariteit toegenomen. In de snel veranderende wereld met veel digitale en technologische ontwikkelingen, hebben we een manier nodig om grip te krijgen op projecten.

Verschil tussen Scrum en Agile

Knoop dit in je oren. Agile is een ander woord voor wendbaar en Scrum is een wendbare manier om producten te ontwikkelen. Agile is een gedachtengoed, een aantal principes om wendbaar te kunnen werken. Scrum is een raamwerk met gedefinieerde rollen en bijeenkomsten en is daarmee één van de manier om Agile te werken.  Voorkom dat Scrum een synoniem wordt van Agile werken. Zorg dat mensen binnen een organisatie eerst kennismaken met de Agile manier van denken en werken. Op het moment dat duidelijk is wat Agile inhoudt, dan is Scrummen nog maar een kleine stap.

Wat de beste stappen richting Agile zijn? Scrum Academy helpt je graag met het helder krijgen van de kansen van Agile werken. En dat kan natuurlijk in combinatie met Scrummen.

Agile Scrum banner

Agile aanpak

Letterlijk vertaald houdt Agile ‘behendig’ of ‘lenig’ in. Agile is een denkwijze die ontwikkelingen in een bedrijf en omtrent projectaanpak in kleine stukjes ophakt. Bij grote projecten beslaan deze kleine stukjes telkens een aantal weken. Dit zorgt voor overzicht, maar natuurlijk ook voor flexibiliteit.

Op het moment dat er later in een project een andere aanpak nodig is, kan je dat in een ander klein stukje van het project eenvoudig toepassen. Om die reden is het een ideale werkwijze voor een markt die als beweeglijk en veranderlijk kan worden getypeerd. Is het zo dat het projectverloop al vast ligt? Dan wordt het doorvoeren van veranderingen een stuk lastiger. Voor de Agile aanpak en echt Agile werken is een open werksfeer en een bereidheid tot communicatie erg belangrijk.

Scrum raamwerk

Met het Scrum raamwerk wordt er gewerkt in zelfsturende en multidisciplinaire teams. Deze teams werken samen in ‘sprints’ die bijna altijd twee tot vier weken duren. In deze teams heb je verschillende Scrum rollen. Denk aan een Product Owner en een Scrum Master. De Product Owner stelt prioriteiten betreffende het product en de Scrum Master begeleidt het team. De verschillende Scrum rollen geven invulling aan het zelforganiserende team. 

Zo kun je snel doelen stellen en deze ook nog eens bijstellen indien nodig. Dit maakt het mogelijk om vlot in te spelen op de wensen van de klant of opdrachtgever. Voor zowel Agile als Scrum geldt dat bedrijven allemaal een eigen idee hebben voor de toepassing.