scrum time events

Zo maak je het Scrum framework praktisch toepasbaar

Hoe maak je het framework van Scrum praktisch toepasbaar in jouw praktijk? Stel je hebt een training gevolgd en je wilt Scrum introduceren in jouw organisatie. Dan rijst de vraag: Hoe start ik mijn eerste sprint en hoe ziet die er in de praktijk uit met alle events? Goede vraag! Wanneer doe je welke event? Welke structuur werkt lekker? Lees hier ons chronologische overzicht met timings en tips als inspiratiebron voor de aanpak die het best bij jouw team past. Maak het je eigen en pas ook hier Inspect en Adapt op toe.

Sprint

Duur: 2 weken

Vanuit de theorie mag een sprint maximaal een kalendermaand duren. In de praktijk blijkt een periode van twee weken een mooie lengte; lang genoeg om werkzaamheden Done te krijgen en kort genoeg om te herinneren wat er gedaan is en wat er verbeterd kan worden (Inspect & Adapt). Onthoud: hoe meer onzekerheden er zijn (slaat ons product aan, weten we wat we moeten doen, hebben we de juiste skills), hoe korter je de sprint wil hebben. Een kortere sprint betekent sneller leren!

Pro tip: wanneer je team helemaal nieuw is met Scrum, kies een sprintduur van een week. Zo leert het team snel te wennen aan de events.

Sprint Planning

Duur: 1-2 uur

Wanneer? Vrijdagmiddag

Een nieuwe Sprint begint natuurlijk met de Sprint Planning. In de Sprint Planning brengt de Product Owner een geordende Product Backlog mee en vogelt samen met het Development Team uit welke set aan Product Backlog Items in de Sprint opgenomen worden. Wanneer het Scrum team al flink gewerkt heeft aan effectief Product Backlog refinement, zal de planning snel verlopen.

Ik plan de Sprint Planning graag op vrijdagmiddag. Zo is het Scrum team na het weekend meteen klaar om te gaan ontwikkelen.

Pro tip: neem minstens 1 verbeteractie vanuit de vorige retrospective mee en plan deze mee.

Agile Scrum banner

Daily Scrum

Duur: max 15 minuten

Wanneer? Elke dag

Behalve op de dag van de Sprintwissel doe je elke dag een Daily Scrum. Het doel van de Daily Scrum is een korte (her)planning te doen van het werk voor de komende 24 uur. De Daily Scrum is voor en door het Development Team. De Scrum Master en Product Owner hoeven hier niet bij te zijn. Bij beginnende teams raad ik wel aan om als Scrum Master wel  bij de Daily Scrum te zijn.

Ik plan de Daily Scrum graag ‘s ochtend wanneer iedereen van het team binnen is. Dat is vaak ergens tussen half 10 en 10 uur. 

Pro tip: merk je dat het Development Team een statusrapportage naar jou als Scrum Master aan het doen is? Neem een stapje terug en ga achter, in plaats van voor, het team staan. Of verbreek elke keer dat ze jou aankijken oogcontact.

Sprint Review

Duur: 1 uur

Wanneer? Vrijdagochtend

Het einde van de Sprint wordt ingeluid door de Sprint Review. Al het werk wat echt Done is, wordt getoond. Een goede Sprint Review wordt voorgezeten door de Product Owner en bestaat uit drie onderdelen: terugblikken op wat er was gepland en wat er uiteindelijk afgemaakt is; demonstreren van het Increment, het werkende product; en tenslotte doorkijken naar de forecast voor de komende sprint(s). Met als doel: gezamenlijk met stakeholders ontdekken wat de meest waardevolle features zijn voor het product.

Ik plan de Sprint Review graag op de laatste vrijdag van de Sprint, meteen in de ochtend. Het Scrum Team zet ik met relevante stakeholders op een plek waar ze makkelijk het product kunnen demonstreren en idealiter ook kunnen gebruiken.

Pro tip: nodig managers die om rapportages vragen uit voor de Sprint Review. Zo spaar je tijd!

Sprint Retrospective

Duur: 1,5 uur

Wanneer? Vrijdagochtend

De Sprint wordt dan echt beëindigd met de Sprint Retrospective. Beknibbel niet op de tijd! Je wil dat een veilige omgeving gecreëerd wordt, waar in rust teruggekeken kan worden op de afgelopen Sprint. Ga naar een rustige, creativiteit aanwakkerende plek en laat de waan van de dag los. Gebruik een vaste structuur voor je retrospective en varieer met formats.

Ik plan de Sprint Retrospective graag meteen na de Sprint Review op vrijdagochtend.

Pro tip: kijk eens vooruit in plaats van terug! Dus stel het team de vraag: hoe willen we dat onze wereld er over 3 maanden uit ziet? Wat is er dan anders?


Succes.