Agile transformatie en Agile transitie

Wat is het verschil tussen een Agile transformatie en Agile transitie?

Agile transformatie en Agile transitie zijn twee termen die vaak worden gebruikt bij het invoeren van Agile in een organisatie. Maar weet je: deze termen worden vaak door elkaar gebruikt en toch hebben ze verschillende betekenissen.

Oké, we starten met de Agile transitie. Dit verwijst doorgaans naar de overgang van een traditionele, op waterval gebaseerde aanpak, naar een Agile aanpak binnen een organisatie. Het houdt in dat de organisatie de bestaande werkwijzen en structuren onder de loep neemt en waar nodig aanpast. Met als doel? Wendbaarder worden. Bij de Agile transitie ligt de focus op het invoeren van specifieke Agile methoden, zoals Scrum of Kanban, en het trainen van teams en individuen in de Agile principes.

Agile transformatie verwijst naar een bredere en diepgaandere verandering in de organisatiecultuur, -structuur en -processen. Om zo een ​​wendbare organisatie te worden. Het omvat niet alleen het invoeren van Agile werkwijzen, maar ook het herzien van belangrijke zaken als strategie, waarden, leiderschap en samenwerking binnen de organisatie. Het gaat verder dan de implementatie van methoden en streeft naar een cultuur van continue verbetering, autonomie, zelforganisatie en klantgerichtheid.

Kortom: een Agile transitie is meer gericht op de invoering van Agile werkwijzen op teamniveau, terwijl een Agile transformatie een holistische aanpak is die de hele organisatie omvat en streeft naar een bredere culturele en structurele verandering. 

Maar er zijn niet alleen verschillen, ze hebben ook dingen gemeen. Beide termen hebben namelijk als doel organisaties flexibeler, responsiever en beter in staat te maken om zich aan te passen aan veranderende (markt)omstandigheden.