Wat is Scrum

Wat is Scrum precies? Het Complete Antwoord

Scrum wat is dat? Dat is een belangrijke vraag. Scrum is een raamwerk van rollen, objecten en bijeenkomsten. Dit vormt de basis waarop je snel en wendbaar producten en diensten kan ontwikkelen. Scrum is in 1995 gecreëerd door Jeff Sutherland en Ken Schwaber.

Scrum is gestoeld op het idee van een stip aan de horizon. Complexe vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak. Een belangrijk voordeel is dat je complexiteit reduceert door grote plannen op te breken in kleinere plannen.

Bij Scrum ben je tijdens een zekere periode alleen met het project bezig. Op deze manier kan je op korte termijn met de verschillende teamleden veel bereiken. Zo wordt er niemand afgeleid door de dagelijkse werkzaamheden.

Scrum staat voor veel contact met de klant. Tijdens het project wordt er met de stakeholders gecommuniceerd, waarbij de klant aangeeft of het tussentijdse resultaat voldoet aan zijn of haar verwachtingen. Zo kan er makkelijk worden bijgestuurd en is er aan het einde een product of dienst waarmee de klant hoogstwaarschijnlijk tevreden is.

5 Voordelen van werken met Scrum

1. Verhoogde productiviteit

Werken met Scrum is werken in een multidisciplinair, zelforganiserend team. Iedereen is actief betrokken bij het plannen, verdelen van taken en het identificeren van obstakels. Het doel is om door middel van samenwerking met het team de beste resultaten te behalen. En dit kan doordat het team volledig zelforganiserend is.

2. Flexibiliteit

Er worden steeds prioriteiten gesteld t.a.v. de werkzaamheden die in een sprints worden opgepakt en afgerond. Komen er belangrijke zaken tussendoor? Deze blijven geen maanden liggen, maar kunnen direct in de volgende sprint worden opgepakt. Scrum wat is dat? Altijd flexibel blijven.

Agile Scrum banner

3. Korte tijd, werkend product

Het resultaat van een sprint van twee tot vier weken is een product dat helemaal klaar is voor gebruik. Alles is getest, het functioneert en is dus direct bruikbaar. Niet maandenlang wachten op een release of nieuwe versie, maar snel beschikken over de oplossing die je nodig hebt.

4. Inzichtelijke voortgang

Bij Scrum werken draait het om het behalen van concrete doelen. De doelen worden per sprint gezamenlijk in samenwerking met de klant vastgesteld. Iedereen heeft dezelfde doelen en streeft dus hetzelfde na. Het Scrum team bespreekt dagelijks de werkzaamheden, de stand van zaken en geeft een terugkoppeling aan de klant.

5. Niet onnodig ontwikkelen

Met Scrum werken ontwikkel je alleen dat wat echt nodig is. Iedere sprint wordt door het team geëvalueerd in samenwerking met de klant. Dit zorgt dat je de kans tot het geven van feedback en bijsturen hebt. Uiteindelijk leidt het ertoe dat het eindresultaat een product is dat helemaal conform de eisen en verwachtingen van de klant is.

Rollen binnen Scrum

Wat is Scrum? Zoals gezegd aan het begin is Scrum een raamwerk. Het bestaat uit meerdere rollen, lijsten en bijeenkomsten. Binnen het Scrum raamwerk worden de volgende rollen onderscheiden:

Product Owner: Een Product Owner is iemand die rekening houdt met de wensen van de stakeholders en die zorgt dat het product waardevol genoeg is. De Product Owner volgt trends en ontwikkelingen binnen de markt en is betrokken bij de voortgang van het project. De Product Owner werkt samen met de Scrum Master om te zorgen dat het ontwikkelteam helemaal snapt wat de visie van het product is.

Scrum Master: De Scrummaster is iemand die ervoor zorgt dat het Scrumproces soepel verloopt. Het doel is het Scrum Team maximaal resultaat laten behalen. Hij/zij zorgt dat elk Scrum teamlid weet wat er moet gebeuren. De Scrummaster helpt de Product Owner met effectief Product Backlog management en stakeholdermanagement.

Development /Ontwikkelteam: Enthousiaste teamleden met elk hun expertise. Het team bestaat uit ongeveer 3 tot 9 mensen die gezamenlijk alle skills hebben om een goed product te maken. 

Deze drie rollen samen worden het Scrum Team genoemd. Een aantal belangrijke feiten over een Scrumteam:

  • De Scrum Teamleden voelen zich samen verantwoordelijk;
  • De sfeer binnen het team is motiverend, transparant en open;
  • Elk teamlid weet altijd wat de voortgang van het project is;
  • Een Scrum Team heeft na iedere sprint een succes te vieren.