Wat is Scrum

Wat is Scrum precies? Het korte Antwoord

Scrum: wat is dat? Dat is een belangrijke vraag. Het is een raamwerk van rollen, tools en bijeenkomsten. Het is een natuurlijke aanpak waarmee je snel en wendbaar waarde kan toevoegen aan producten en diensten. Scrum is in 1995 gecreëerd door Jeff Sutherland en Ken Schwaber.

Scrum brengt structuur aan zodat je team in complexe, veranderlijke omgevingen productief kan zijn. Je krijgt grip op complexiteit door grote ambitieuze doelen te benaderen met kleine stappen en door van elke stap te leren. Hierdoor kan je niet alleen aannames onderbouwen met feiten, maar je hebt ook veel sneller resultaat.


Complexe vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak. Scrum helpt je om met verschillende disciplines samen te werken. Als het hele team is gefocust is op het doel, kan iedereen maximaal bijdragen vanuit zijn of haar discipline.

5 Voordelen van werken met Scrum

1. Actieve teams

Werken met Scrum is werken in een multidisciplinair, zelforganiserend team. Iedereen is actief betrokken bij het plannen, verdelen van taken en het identificeren van obstakels. Het helpt om de balans te raken tussen plannen en productiviteit. Doordat het team dit zelf doet is het veel meer betrokken bij de werkzaamheden.

2. Flexibiliteit

Bij Scrum is toegevoegde waarde belangrijker dat het uitvoeren van een plan. Het helpt om een flexibel plan te maken. Het plan bevat genoeg ruimte voor belangrijke zaken die tussendoor komen.

Agile Scrum banner

3. Korte tijd, werkend product

Het resultaat van een sprint is een verbetering aan een product of dienst die potentieel de markt op kan. Niet maandenlang wachten op een release of nieuwe versie, maar snel beschikken over de oplossing die je nodig hebt.

4. Inzichtelijke voortgang

Bij Scrum werken draait het om het behalen van concrete doelen. De doelen worden per sprint gezamenlijk vastgesteld. Het team bespreekt dagelijks de werkzaamheden, de stand van zaken en kiest het beste actieplan om het eerstvolgende doel te bereiken. Klanten en stakeholders weten zo altijd waar ze aan toe zijn.

5. Niet onnodig ontwikkelen

Met Scrum werken ontwikkel je alleen dat wat echt waarde toevoegt. De kans op een groot project dat nooit in gebruik genomen kan worden is hierdoor bijna nihil. Wat waardevol is? Daar krijg je steeds meer grip op gedurende de ontwikkeling. Bij Scrum leer je namelijk heel snel van je eindgebruikers. Uiteindelijk leidt het ertoe dat het eindresultaat een product is dat verwachtingen van de klant overstijgt.

Rollen

Het is een aanpak met drie rollen, twee overzichten en vijf soorten bijeenkomsten. Binnen het raamwerk onderscheiden we de volgende rollen:

Product Owner: De Product Owner is verantwoordelijk voor toegevoegde waarde. Het is iemand die rekening houdt met de wensen van de organisatie en de klanten. De Product Owner volgt trends en ontwikkelingen binnen de markt en versnelt het proces met goede beslissingen. De Product Owner werkt samen met de Scrum Master om te zorgen dat het ontwikkelteam helemaal aanvoelt wat de visie van het product is.

Scrum Master: De Scrummaster zorgt er voor dat Scrum steeds beter verloopt. Het doel is het Scrum Team te coachen naar een maximaal resultaat. De Scrum Master helpt het team met het faciliteren van de Scrum bijeenkomsten.

Developers: Het team bestaat uit ongeveer 3 tot 9 mensen die gezamenlijk alle skills hebben om een goed product te maken. Ze bouwen dagelijks enthousiast aan toegevoegde waarde.

Deze drie rollen samen zijn het Team. Een aantal belangrijke feiten over een Scrumteam:

  • De Teamleden voelen zich samen verantwoordelijk;
  • De sfeer binnen het team is motiverend, transparant en open;
  • Elk teamlid weet altijd wat de voortgang van het project is;
  • Een Team heeft na iedere sprint iets geleerd.