verschil tussen een Scrum Master training en Product Owner training

Wat is het verschil tussen Scrum en Kanban?

Scrum is een framework voor Agile projectmanagement, terwijl Kanban een methode is voor het overzichtelijk maken van werkstromen. Scrum gebruikt sprints om werk te verdelen in batches, terwijl Kanban een continue flow van werk aanhoudt. Beide methoden hebben als doel sneller en flexibeler te werken, maar Scrummen is meer gericht op het plannen en uitvoeren van strategisch werk, terwijl Kanban meer gericht is op het overzichtelijk maken van onvoorspelbaar werk.

Even in het kort…

Wat is Scrum? Scrum is een raamwerk van rollen, tools en bijeenkomsten. Het is een natuurlijke aanpak waarmee je snel en wendbaar waarde kan toevoegen. Lees hier een uitgebreid blog over wat Scrum is

Wat is Kanban? Kanban is een werkmethode om processen te verbeteren door ze overzichtelijk te maken. Dankzij het overzicht kan je steeds zorgen dat het werk niet blijft liggen maar maximaal doorstroomt. Lees hier een compleet artikel over wat Kanban is

Kanban en Scrum trainingen

De belangrijkste verschillen tussen Kanban en Scrum

Het belangrijkste verschil tussen deze Agile methoden is dat Scrummen meer overleg kent en meer op de lange termijn gericht is, terwijl het Kanban systeem wat laagdrempeliger is en focust op vandaag. Beide methoden hebben veel potentie om de productiviteit te verhogen en zo tot optimale resultaten te komen. Maar er zijn natuurlijk meer verschillen: 

  • De Scrum werkwijze werkt volgens vaste iteraties, terwijl Kanban een continu proces is. Zo is het bij Kanban ieder moment mogelijk om nieuwe taken op het Kanban bord te plaatsen;
  • Scrum reset het bord na elke sprint, terwijl het Kanban bord continu wordt gebruikt;
  • Scrummen werkt met vaste meetings en een rolverdeling, terwijl Kanban meer vrijheid geeft om te kiezen welke meetings een teamlid wel of niet nodig vindt;
  • De Scrum werkwijze is geschikt voor projecten, terwijl het Kanban systeem juist wordt ingezet om een flow in het werkproces te creëren.