Wat is Agile werken en wat zijn de methoden?

Natuurlijk, de wereld is altijd in beweging. Om in te spelen op de veranderlijke wereld moeten we dus flexibel zijn. Of laten we het woord ‘lenig’ gebruiken. En dat is gelijk ook één van de definities van Agile. Verder staat Agile letterlijk voor ‘wendbaar’ en ‘flexibel’. Maar wat is Agile werken?

Je voelt nu waarschijnlijk wel al waar Agile werken voor staat. Het stelt je, en jouw team en organisatie, in staat om supersnel in te spelen op veranderingen. Naast snel gebeurt dit ook nog eens efficiënt, met als gevolg: tevreden klanten, energieke teamleden en een organisatie die kan worden bestempeld als ‘beweeglijk’.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

 

  • Wat is Agile werken?
  • Agile werken, wat betekent dat?
  • Wat zijn de Agile methoden? 

Maar wat is Agile werken precies?

In de inleiding hebben we al gelezen dat Agile staat voor bijvoorbeeld ‘lenig’ en ‘wendbaar’. Koppel dit aan het Nederlandse werkwoord ‘werken’ en je komt al dichtbij een mooie definitie, namelijk: wendbaar werken. Stel dat je Agile werken toepast in je organisatie; zie dan een wendbare organisatie voor je, waarin je flexibel met elkaar samenwerkt. 

Agile is geen protocol met regels dat in steen is gebeiteld. Het is een manier van denken waarbij flexibiliteit altijd een centrale rol speelt. Een Agile team werkt geen complete checklisten af, maar blijft zich gedurende een project of proces oriënteren op stakeholders.

Agile staat dus meer voor een gedachtengoed en is inzetbaar door verschillende frameworks en werkvormen. De bekendste zijn: Scrum, Kanban en SAFe. Ieder framework heeft eigen richtlijnen en regels. Maar wat al deze frameworks wel gemeen hebben, is dat ze uitgaan van een flexibele, heldere manier van project- of productontwikkeling. 

Scrum Academy Trainingen

Wat betekent Agile werken?

De Agile manier van werken is duidelijk uitgewerkt in Het Agile Manifesto dat ooit geschreven is door onder meer Jeff Sutherland. Hierin staan 4 concrete waarden omschreven voor een Agile team:

  • Waarde 1: Mensen en interactie boven processen en tools;
  • Waarde 2: Werken product boven allesomvattende documentatie;
  • Waarde 3: Samenwerking met klant boven contractuele onderhandelingen;
  • Waarde 4: Inspelen op verandering boven volgzaam een plan hanteren.

Wat zijn de Agile methoden?

Om Agile principes toepasbaar te maken, zijn er vandaag de dag een hele rits aan Agile methoden beschikbaar. De 4 bekendste methoden, of Agile werkwijzen, van dit moment zijn:

MethodeToelichting
ScrumDrie rollen, vier lijsten en vier bijeenkomsten. Lees dit artikel.
KanbanGeschikt voor ad hocwerk met (zeer) korte deadlines. Lees dit artikel
SAFeAgile met meer dan twee teams. Scaled Agile Framework (SAFe) gaat uit van drie organisatieniveau’s: portfolio, program en team. Lees dit artikel