Agile Manifesto

Het Agile Manifesto? Vijf(!) uitgangspunten voor elke Agile aanpak

Agile werken is alomtegenwoordig, lees: overal tegelijkertijd. De aanpak is zo populair dat veel organisaties er hals over kop aan beginnen, met chaos als gevolg. Let op: snel beginnen kan wel, maar dan heb je echt een stevige basis nodig. Het Agile Manifesto. Wanneer je twijfelt of iets wel Agile is, kan je altijd terugvallen op dat Agile Manifesto. Officieel bevat het vier eenvoudige uitgangspunten. Als ik zo vrij mag zijn, voeg ik daar graag een vijfde aan toe. Dat vijfde punt is echter niet zelf verzonnen, het brengt alleen helder onder woorden wat je anders tussen de regels moet lezen over werken op basis van feiten.

De tips in dit artikel volgen het Agile Manifesto. In het Agile Manifesto staan de waarden die belangrijk zijn om Agile te kunnen samenwerken. Het Manifesto is opgebouwd uit paren van twee waarden, waarvan de ene belangrijker is dan de andere. Dus niet alleen de waarden zelf zijn belangrijk, maar zeker ook de balans er tussen.Het komt je vast bekend voor als Agile Coach. Zin om er meteen mee aan de slag te gaan? Kijk eens naar de nieuwe Agile Coach Opleiding II.

Lees verder of klik snel door naar één van de onderdelen van het Agile Manifesto.

1. Individuen en interactie zijn belangrijker dan processen en tools

Agile is bedoeld voor het oplossen van complexe vraagstukken. Dit soort vraagstukken kan je het beste aanpakken met een divers team. Hoe diverser het team, hoe meer perspectieven je hebt op een mogelijke oplossing. Dus de interactie waarmee het team de individuele perspectieven naast elkaar legt, is belangrijk. 
Processen en tools zijn ook waardevol. Die helpen het team om niet steeds het wiel opnieuw uit te hoeven vinden en om efficiënt samen te werken. Tools hebben wel de neiging om een keurslijf te worden. Als dat gevoel je bekruipt, denk dan terug aan dit artikel en bevrijd je uit het keurslijf. De processen en de tools moeten het team dienen. Niet andersom.

2. Toegevoegde waarde gaat boven documenten

Het manifest zegt officieel “Working software over comprehensive documentation.” Maar Agile is natuurlijk al lang het domein van softwareontwikkeling ontgroeid. De originele tekst gaat nog wel op als je een wat meer abstracte definitie hanteert voor software. Dat is de definitie waarbij software processen en dienstverlening van de organisatie beschrijft. De tweede helft van het statement is ook relevant als je geen software ontwikkelt: comprehensive documentation. Denk hierbij aan de vele Powerpoints en mails die door de organisatie gaan. Die zijn belangrijk om het overzicht te houden en je geheugen wat te ondersteunen. Maar zijn er werkelijk zoveel nodig? Uiteindelijk gaat het om wat er verandert voor de klant. Voor maar weinig klanten heeft een Powerpoint direct toegevoegde waarde.

Agile Scrum banner

3. Samenwerken met klanten is belangrijker dan contractonderhandelingen

Dit derde statement illustreert hoe belangrijk het is om aan vertrouwen te werken als je samen complexe vraagstukken aanpakt. Vertrouwen heb je nodig om de ongebaande paden te bewandelen. Zo kom je tot werkelijk nieuwe en waardevolle oplossingen. Maar vertrouwen is een werkwoord [link naar blog: transparantie is een werkwoord]: je kan het niet zomaar opeisen. Heldere kaders – contracten – kunnen het opstapje naar vertrouwen zijn. Maar harde onderhandelingen over de kaders kunnen dat vertrouwen ook makkelijk tot een nulpunt terugbrengen. Hele strikte afspraken zorgen ervoor dat die afspraken een eigen leven gaan leiden. De afspraken kunnen dan de toegevoegde waarde in de weg zitten.

4. Inspelen op verandering gaat boven het volgen van een plan

Gek genoeg gaan de meest Agile teams die ik tegenkom hier uit de bocht. En dan niet op de manier die je verwacht. Wat er gebeurt is dat alle plannen overboord gaan in de naam van wendbaarheid. Maar dat is niet wat inspelen op verandering betekent. Inspelen op verandering betekent dat je je plannen periodiek tegen het licht houdt. De belangrijkste vraag is dan niet: “Verloopt de uitvoering volgens plan?” De belangrijkste vraag is: “Gaat dit plan nog steeds de beoogde toegevoegde waarde leveren?” Misschien is er voortschrijdend inzicht, waardoor een ander plan meer waarde oplevert. Of misschien zijn de plannen zelfs volledig irrelevant geworden. Dat kan. Maar je weet het alleen als je ook een plan hebt om tegen het licht te houden.

5. Feiten en cijfers boven intuïties en aannames

De bedenkers van Agile waren zulke wetenschappelijke nerds, dat ze er waarschijnlijk niet aan dachten om een statement over empirisme op te nemen. Empirisme is de wetenschappelijke aanpak waarbij je aannames probeert te ontkrachten met waarneembare feiten. Je bedenkt dus een theorie – of formule – en doet dan experimenten om te achterhalen of het klopt. Voor Agile werken is dit een belangrijk fundament. Agile is een iteratieve aanpak. Bij elke iteratie voer je een experiment uit en onderzoek je aan de hand van waarneembare feiten of je nog op het spoor naar toegevoegde waarde zit.
Moet je dan alle intuïtie in de ban doen? Integendeel. Intuïties en aannames zijn vaak de bron van ideeën voor nieuwe experimenten. Het gaat pas fout als iemand in het team aannames door drukt zonder waarneembare feiten te verzamelen.

De conclusie

Als je het gevoel hebt dat je Sprint Review niet lekker loopt, of als je het gevoel hebt dat je te weinig grip hebt op de uitvoering, lees dan weer even het Agile Manifesto in dit artikel terug. Grote kans dat je gelijk ziet wat er niet in de haak is. Door dat aan te kaarten, help je het team weer op de rit. 

Vind je het leuk om teams op te tillen naar een hoger niveau van Agile werken? Kijk dan eens naar de Agile Coach Opleiding I en de verdiepende Agile Coach Opleiding II.