Scaled Agile Framework

SAFe: Scaled Agile Framework bij Scrum Academy

Het Scaled Agile Framework, ook wel afgekort tot SAFe, is een kennisbank gebaseerd op Lean en de Agile manier van werken. SAFe biedt patronen, principes en hulpmiddelen om met succes grootschalige producten te ontwikkelen.

Scaled Agile Framework is momenteel ontzettend populair. Waarom? Omdat SAFe ervoor zorgt dat grotere organisaties zich loswrikken van trage bureaucratische processen en met de Agile en Lean principes sneller waarde leveren. Air France KLM, Philips en de Belastingdienst… allemaal SAFe. Maar wat is SAFe precies? SAFe kent veel jargon, maar met dit basis artikel zet je de eerste stappen. 

In dit artikel bespreken we de volgende onderwerpen:

  • Wat is SAFe?
  • Wat zijn de voordelen van SAFe?
  • De 4 niveaus van SAFe
  • Voor wie is SAFe geschikt?

Wat is SAFe? 

Scaled Agile Framework is een framework met Agile tools en principes voor de grotere organisaties. Het basisidee is dat het framework zó goed schaalbaar is, dat honderden mensen gezamenlijk Agile kunnen werken aan de bepaalde doelstellingen. Het doel is om grote organisaties in staat te stellen vlot en flexibel klantwaarde te leveren. 

Scaling van Agile werken kan op verschillende manieren. Natuurlijk is de Scrum methode er daar één van, maar nu hebben we dus ook de SAFe methode. In beide gevallen draait het om loskomen van structuren die in de weg zitten, zodat je snel waarde levert voor je klanten. SAFe werkt vaak op een nét ander niveau en is zeer toepasbaar binnen de grotere organisaties.

SAFe introduceert verschillende nieuwe rollen en events. Het doel van deze nieuwe rollen en events is met name het realiseren van een mate van afstemming tussen alle betrokkenen. SAFe is geliefd omdat dit framework met herkenbare organisatorische lagen werkt. Per laag zijn er verantwoordelijkheden verdeeld. En SAFe biedt de mogelijkheid om op te blijven schalen. SAFe werkt overigens optimaal bij organisaties die al bekend zijn met de Scrum methode.

Agile Scrum banner

Wat zijn de voordelen van SAFe?

Verlenging voor Agile

SAFe heeft Agile werken uitgebreid en gebruikt hiervoor geen nieuwe technieken, maar zet juist in op bestaande elementen zoals user stories en features.

Bedrijfsgericht 

Het SAFe framework focust zich op het bedrijfsniveau. Pas later kijkt men naar specifieke onderdelen, denk bijvoorbeeld aan de user story.

Specifiek

Het framework verbetert de Agile manier van werken binnen complexe organisaties en systemen. Het framework biedt de ontwikkelaars wel genoeg flexibiliteit, zodat het toepasbaar is en blijft. 

Licht framework

Het framework is makkelijk te beheersen. Dit komt omdat het een logisch opgezet framework is. Door de simpele uitleg en de afbeeldingen is het makkelijk te leren en te gebruiken.

Praktisch toepasbaar

SAFe is geen complete strategie die je zo kan implementeren. Het biedt juist de beste aanpak om het proces zelf te ontwikkelen.

Inzichtelijk

Het model omvat ook alle rollen die we vaker zien bij grotere projecten. Dit maak het heel herkenbaar en inzichtelijk.

De 4 niveaus van SAFe

1. Team

Op dit niveau is SAFe te vergelijken met een Scrum team. Het team is namelijk ook zelforganiserend. De bijbehorende rollen zijn Product Owner, Scrum Master en het Ontwikkelteam. Tweewekelijks komt men bij elkaar. 

De backlog is de verantwoordelijkheid van de Product Owner. In een planning meeting worden de user stories voor de komende twee weken gekozen. Iedere dag is er een Daily Scrum. Ook volgt er een retrospective, die wordt begeleid door een Scrum Master, om zo de verbeteringskansen vast te stellen. Daarna begint de cyclus opnieuw. 

2. Program

Op dit niveau werken 5 tot 12 Agile teams samen in een Agile Release Train. Dit korten we ook wel af tot ART. Om het werk perfect af te stemmen, hebben ze om de 3 maanden een PI Planning (Program Increments). In PI’s stemmen Agile teams het toekomstige werk af en wordt de koers vastgesteld. Dit doen de Business Owners, omdat zij de klant vertegenwoordigen. Zij leveren de doelen waar teams de komende 3 maanden naartoe gaan werken. Op dit niveau zijn de rollen als volgt:

  • iemand die verantwoordelijk is voor het proces (Release Train Engineer);
  • iemand die verantwoordelijk is voor het product (Product Manager); 
  • iemand die verantwoordelijk is voor de techniek (System Architect).

3. Large Solution

Large Solution biedt de methode om meerdere Agile Release Trains naast elkaar te laten werken. Zo werken een aantal ART’s samen aan de ontwikkeling van het product. Het gaat dan om honderden medewerkers. Dit doet Microsoft bijvoorbeeld. Om deze complexiteit te managen, is er een extra laag nodig. Op dit niveau zijn de rollen als volgt: 

  • iemand die verantwoordelijk is voor het proces (Solution Train Engineer);
  • iemand die verantwoordelijk is voor het product (Solution Management); 
  • iemand die verantwoordelijk is voor de techniek (Solution Architect).

Er komt een hogere laag met Lean Agile Leiderschap. Hiermee zit je dus nog steeds op organisatieniveau.

4. Lean Portfolio Management

Vaak is er het idee om als hele organisatie in te kunnen spelen op kansen en veranderlijke markten. Op dit hoogste niveau worden strategische thema’s bepaald door Epic Owners, in samenwerking met belangrijke stakeholders. Ook worden er op dit niveau prioriteiten gesteld en Agile budgetten toegekend.

Je hoeft niet als hele organisatie in één keer over te stappen op SAFe. Dit kan stapsgewijs en op basis van ervaringen. Dat is natuurlijk echt Agile werken.

Voor wie is SAFe geschikt? 

Eigenlijk is SAFe vooral geschikt voor grote organisaties waar grote groepen medewerkers samenwerken aan complexe producten in omgevingen die veranderlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf als Tesla. De techniek en markt veranderen continu en men werkt aan een complex product.  

Kansen, problemen, mogelijkheden. Structuur is nodig. Tegelijkertijd wil je rap naar de markt op het moment dat het nodig is. Denk bijvoorbeeld aan updates. SAFe biedt die structuur en is erg waardevol voor grote organisaties, maar kan al goed worden ingezet bij organisaties vanaf 50 medewerkers.