Planning Poker Scrum team

Zo doe je Planning Poker met je Scrum Team

Regelmatig krijgen wij de vraag: “Hoe werkt nou dat Planning Poker?” Met deze 6 simpele stappen zorg jij voor een soepele Planning Poker sessie. Er staat inmiddels ook een meer uitgebreide en actuele blog over Planning Poker online, die vind je hier: ‘Hoe werkt Planning Poker?’


Doel van planning poker

Planning Poker is een manier om de User Stories, die op je Product Backlog staan, gezamenlijk in te schatten. Deze inschatting wordt door de Developers gedaan en geeft een indicatie van de hoeveelheid werk die er in het ontwikkelen van een story gaat zitten. Met deze informatie kan de Product Owner vervolgens de backlog prioriteren. De Developers gebruiken de informatie om te bepalen hoeveel stories ze meenemen in een Sprint.

Poker Planning wordt meestal in de Sprint Planning gedaan. Per user story wordt er door iedere Developer een inschatting gedaan van de geschatte hoeveelheid werk. Na elke inschatting beoordelen de Developers gezamenlijk of ze het item aan de Sprint toevoegen. Let’s go!

Stap 1: Selecteer de items die je wil inschatten

Het begint met het bepalen van de user stories die je wil gaan inschatten. Pak je geordende Product Backlog er bij en selecteer de belangrijkste items die je wil inschatten. Vaak is het de Product Owner die de items selecteert. Met deze set aan stories ga je nu aan de slag.

Agile Scrum banner

Stap 2: Licht de eerste user story toe

Nu is het tijd om door de lijst van geselecteerde items te gaan. De Product Owner licht de eerste user story toe. Hij of zij geeft zoveel mogelijk context om te zorgen dat de Developers begrijpen wat de bedoeling is van dit item.

Stap 3: Check of het helder is

Na de uitleg vraagt de Product Owner aan de Developers of de user story helder genoeg is om in te kunnen schatten. De Developers stellen vragen en proberen zoveel mogelijk onduidelijkheid uit de weg te helpen.

Tip: laat een Developer uitleggen wat je met de user story probeert te bereiken. Kunnen de Developers het zelf goed uitleggen? Dan is de story helder.

Stap 4: Individueel zonder beïnvloeding van elkaar inschatten

Deze stap is de kern van Planning Poker. Nu het item helder is, kunnen de Developers de hoeveelheid inspanning gaan inschatten. Elke Developer maakt individueel een inschatting. Probeer dit zo te doen dat jullie elkaar niet beïnvloeden. Maak je schatting dan ook pas kenbaar als iedereen voor zichzelf een inschatting heeft gemaakt. Zo zorg je dat afwijkende inzichten niet meteen in de kiem gesmoord worden.

Een manier om hiervoor te zorgen is het gebruik van een kaartenset met een waardereeks (vaak de reeks 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 20, 40, 100). Hier komt de term ‘Planning Poker’ vandaan: het lijkt een beetje op poker. Elk teamlid kiest een kaart en houdt hem dicht tot iedereen een inschatting gedaan heeft. Pas dan worden de kaarten opengelegd.

Wanneer iedereen zijn inschatting heeft gedeeld, worden de meest uiteenlopende inschattingen bekeken. De betreffende teamleden lichten toe waarom ze het item een bepaalde waarde hebben gegeven. Nu ontstaat vaak een interessante discussie over wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van het item. Hier laat het multidisciplinaire karakter van de Developers zijn kracht zien. Verschillende disciplines hebben vaak diverse invalshoeken en dat is super waardevol!

Voor de duidelijkheid: alleen de Developers doen een inschatting. Zij die maken, kunnen het best inschatten hoeveel werk het is.

Stap 5: Knoop doorhakken

Nu de verschillende invalshoeken zijn besproken en er nog meer helderheid is, is het tijd om een beslissing te nemen. Als er consensus is, dan ben je snel klaar. Is dat er niet, dan kun je nog een volgende pokerronde doen. Wellicht heeft de discussie uit stap 4 nieuw licht op de story geworpen. Iedere Developer geeft weer een individuele schatting op basis van de nieuwe inzichten. Liggen jullie nog steeds niet op een lijn? Laat dan iemand de knoop doorhakken.

Tip: spendeer niet teveel tijd aan tot overeenstemming te komen, vooral niet als de inschattingen dicht bij elkaar liggen. Het heeft bijzonder weinig nut om een ellenlange discussie aan te gaan over of de story 3 ‘Story Points‘ of er juist 5 krijgt.

Stap 6: Op naar het volgende item, tot het genoeg is

Dit item is klaar en kan naar de Sprint. Op naar de volgende! Net zo lang tot de Developers besluiten dat de Sprint vol genoeg is en er niks meer bij past.

Conclusie

Planning Poker is een handige manier om een gezamenlijke inschatting te maken. En nog belangrijker: het zorgt voor gezamenlijk begrip van wat het Scrum team probeert te bereiken en maakt optimaal gebruik van het multidisciplinaire karakter van het team.

Hongerig geworden naar meer tips & tricks? Onze trainingen zijn super hands-on en we laten je altijd achter met een volle rugzak met tools die je direct kunt toepassen. Kijk bijvoorbeeld eens naar onze Product Owner of Scrum Master training.