Bekend fenomeen: de Agile Allergie

‘Gert-Jan, kunnen we niet gewoon Agile werken zonder dat we het Agile of Scrum noemen? Want daar zit niemand op te wachten in onze organisatie. En kan het trouwens ook niet gewoon allemaal lekker in het Nederlands?’ Ik hoor het steeds vaker als ik klanten spreek. Backlog, Daily, Scrum, Agile, Product Owner, Sprint Review… nekharen gaan overeind staan bij het horen van al die termen. Toch is het doodzonde als je je puur door die Engelse terminologie laat tegenhouden. Hoe zit het trouwens ‘as we speak’ met jouw nekharen?

Goed, vaak wordt gesteld dat je de terminologie van Agile en Scrum heilig moet verklaren als je Agile wilt werken. De achterliggende gedachte is dan: door de nieuwe terminologie omarm je met z’n allen een ander vocabulair, wat de organisatieverandering makkelijker moet maken. Tegelijkertijd zorgt die (Engelse) terminologie dus ook voor een hoop weerstand. Regelmatig zie ik opmerkingen op de Scrum Academy sociale kanalen met de strekking: ‘wat is er mis met Nederlands’ en ‘ga toch werken in plaats van dat hippe geklets’. Daar kan ik me als bevlogen Agile trainer en coach aan irriteren, maar ergens snap ik die allergie ook wel. De vraag is alleen; wat doe je met die allergie en de weerstand in je teams?
Daar denk ik in dit artikel graag samen met je hardop over na.

De oorzaak van Agile Allergie

Waar komt die allergie nou vandaan? Ten eerste; alles en iedereen moet Agile. Een veel voorkomend mantra. Nog los van dat dit wat mij betreft onzin is, levert het ook nogal wat weerstand op. Dat merk je vast ook aan jezelf. Wanneer je al een tijdje meedraait in het arbeidsproces, heb je vaak al verschillende stromingen voorbij zien komen. Eerst was het decentralisatie, toen centralisatie, naar zelfsturende teams, Prince II, Lean en SixSigma. Bij iedere stroming moest de hele organisatie weer om. Vaak staat een nieuwe stroming simpelweg synoniem voor een reorganisatie. En reorganisaties leveren weerstand op.

Ten tweede; everything has to be English. Precies, de Nederlandse taal verengelst waar je bijstaat. Ook op de werkvloer heb je het van jezelf al niet eens meer door, gebruik je woorden als: sales, checken, mailing en deadline waarschijnlijk dagelijks. Maar veel termen uit het Agile vocabulair zijn minder ingeburgerd en worden daardoor nog als indringers gezien. Het is dus helemaal niet gek dat sommige mensen, zeker in organisaties waar Engels niet de voertaal is, hier weerstand tegen hebben.

Er is dus weerstand tegen de zoveelste nieuwe managementstroming en weerstand tegen de bijbehorende vocabulaire. Maar is er ook weerstand tegen de kracht van Agile werken en Scrum als raamwerk om je als organisatie en team slim te organiseren? Dat is (bijna) nooit het geval.

Het gevaar van Agile Allergie

Als introductie bij transformaties, Agile Kickstarts en trainingen stel ik teams vaak de simpele vraag: stel je mag jezelf van scratch af aan organiseren, welke elementen maken je dan succesvol? De volgende compilatie haal ik dan vaak op: gezamenlijk doel; goede planning; grip; dagelijkse updates (ook Engels :)); voortgang; sterk teamwerk; feedback (ook Engels ;)); heldere verwachtingen; samenwerken met de klant; slim stakeholder management (ook Engels ;)); duidelijk en ruim mandaat; werken aan concreet resultaat; snelheid en tijd om samen te werken. Instemmend mee zitten knikken? Waarschijnlijk wel.

Neem van mij aan dat bovenstaande elementen, die teams willen terug zien in de beste manier van samenwerken, nauwelijks op weerstand kunnen rekenen. Niemand is op die punten tegen. Alleen hoe organiseer je dat nu slim in de praktijk? Vaak lukt dat niet, omdat de cultuur en de structuur van de organisatie voorkomt dat er op een manier gewerkt kan worden die recht doet aan bovenstaande termen. Een andere manier van benaderen is dan nodig.

Het mooie van Agile werken en het Scrum Framework specifiek vind ik dat al bovenstaande elementen verenigd worden. En daar horen vanuit die benadering andere termen bij. Schiet je door die terminologie in de weerstand, dan is het gevaar dat je jezelf de waardevolle wereld achter die termen ontneemt. Dat is zonde. Want zodra je over de terminologie heen stapt, of wat mij betreft de termen verandert zodat het beter bij je past, gaat er een wereld open waarin je jezelf slimmer en beter kan organiseert dan dat je ooit voor mogelijk hield.

Het pilletje tegen Agile Allergie

Samenvattend: ja ik snap dat er weerstand is tegen de termen van Agile werken. Maar door uit te zoomen op de principes en doelen die je wilt bereiken, merk ik dat teams de termen zich vaak toch snel eigen maken, soms in een eigen variant. Omdat ze het effect van een andere manier van werken hoger waarderen dan de termen die erbij horen.

Het helpt overigens wel om de termen in beginsel te houden zoals ze zijn. Puur omdat je dan sneller en makkelijker best practices (precies) kan vinden op internet en je makkelijker informatie uitwisselt met collega’s die ook gebruikmaken van een Agile werkwijze. Dan is het vocabulair in ieder geval al op elkaar afgestemd.

Merk je ook weerstand tegen Agile werken (in je team, bij het management of bij jezelf), maar ben je toch ergens ook nieuwsgierig? Bel me gerust of stuur me een mailtje. Ik ga je zeker niet proberen te bekeren, maar vind het wel reuze interessant om te ontdekken waar die weerstand vandaan komt.

Meer weten over de Agile Kickstart voor teams?