Agile en Scrum

CASE: Gemeente Amsterdam. Agile Invoering van de Omgevingswet

‘Aansluiten, vullen, oefenen’ (AVO) is in 2020 voor alle overheden in Nederland het devies bij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Hoe pak je zoiets Agile aan? En gaat het uiteindelijk ook werken? 

Omgevingswet

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet staat voor een goede balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijke regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een snellere besluitvorming. Bij de Omgevingswet hoort natuurlijk een digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Digitale informatie over de leefomgeving op één plek… Hoe krijg je dat Agile in de praktijk?

Startschot

Drie directeuren (vergunningen, informatievoorziening en ruimtelijke ontwikkeling) constateerden dat er allerlei componenten ontwikkeld worden voor de nieuwe Omgevingswet, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is dan ook belangrijk om producten samen te ontwikkelen en de afhankelijkheden regelmatig te testen. Dus werd er een team geformeerd met daarin alle disciplines vertegenwoordigd. Breed vertegenwoordigd en transparant. 

Gemeente Amsterdam werkt Agile in sprints van twee weken en betrekt de leveranciers van juridische vragenbomen en software actief bij het proces. De vragenbomen worden opgeslagen in een register en zijn raadpleegbaar” — Peter Lans, Product Owner Omgevingswet 

Agile en Scrum

En Agile door…

Langs praktijkproeven, ketens doorlopen, juridische regels en verschillende testfases: Gemeente Amsterdam is er klaar voor. “We moeten het overzicht houden, regie voeren en keihard werken. Slim samenwerken binnen de gemeente, tussen gemeenten, andere overheden en de ontwikkelaars bij het landelijke digitale stelsel, is noodzakelijk om het schip op 1 januari 2021 in de vaart te kunnen brengen,” aldus Peter Lans.   

Concreet resultaat

– Amsterdam is nu voorloper op alle gemeentes in Nederland
– Meerdere Agile teams die gecoördineerd aan de slag zijn;
– Agile transitie van traditioneel waterval naar iteratief en incrementeel;
– Van opinie gedreven naar fact-based ontwikkelen;
– Actievere en creatieve teams;
– Programmabrede focus en harmonisatie van doelstellingen.