Scrum Master en Product Owner het verschil

Wat is het verschil tussen Scrum Master en Product Owner?

Scrum kent in de basis 3 rollen: Scrum Master, de rol Product Owner en het Ontwikkelteam. De Scrum Master draagt de verantwoordelijkheid voor het proces. Het Ontwikkelteam werkt keihard aan de ontwikkeling van het product. De Product Owner zorgt dat er maximale klantwaarde gecreëerd wordt. Het geheel van deze drie rollen wordt Scrum genoemd.

Deze Scrum rollen zijn evenredig belangrijk voor een efficiënte en sterke samenwerking. Maar wat zijn de verschillen tussen de Scrummaster en de Product Owner? Dit artikel zorgt voor duidelijkheid en creëert een overzicht van de verschillen tussen beide Scrum rollen.

Scrum Master

De Scrum Master is de facilitator. Zo is de Scrum Master de verbinding tussen de Product Owner en het Ontwikkelteam. De Scrum Master maakt werk van een drietal belangrijke onderdelen in het werkproces: 

  • Motivatie van de teamleden;
  • Efficiëntie van het team;
  • Relationele processen in het team.
  • Wegnemen van (organisationele) belemmeringen

Het draait voor de Scrum Master om kwaliteit, efficiëntie en een vlot draaiend systeem.

Agile Scrum banner

Product Owner

De Product Owner is de waardemaker: de persoon met de visie. Hij of zij vertaalt de wens van klanten en/of stakeholders. De Product Owner is met name bezig met: 

  • Visie constant bewaken;
  • Focus van het team;
  • Stakeholder management.

De rol Product Owner is verantwoordelijk voor de lijst met taken die nog gedaan moeten worden (product backlog).

Samenspel tussen Scrum Master en Product Owner

Ieder Scrum team beschikt over een Scrummaster en een Product Owner. Zoals je weet vult een Product Owner de hoofden van de teamleden met het waarom van het werk dat gedaan wordt. De Scrummaster zorgt dat de teamleden hun werk goed kunnen doen. Beide rollen werken goed samen. Het samenspel tussen Product Owner en Scrummaster is belangrijk omdat het zorgt voor het creëren van flow, efficiëntie en waarde.

Het belangrijkste is vooral dat je de essentie van Agile werken niet vergeet. Agile werken gaat over het leveren van waarde voor klanten en/of stakeholders. Maar ook over het aanpassen en verbeteren op het moment dat er iets verandert en over het voeren van de juiste gesprekken met elkaar. Of je werkt vanuit de rol van Scrummaster of Product Owner maakt niet uit. Het gaat erom dat je samen het optimale resultaat voor de klant realiseert.