scrum methode

Scrum Academy: Zet je wereld in beweging!

Wanneer wij Agile introduceren bij onze klanten komt er energie los die ongekend is. Niemand wil na de eerste sprints terug naar de oude manier van werken. Maar soms is de rook van het introduceren van Agile en Scrum nog niet opgestegen en staat de volgende ontwikkeling al weer op de veranderagenda.

Dan schakelen we massaal over op DevOps, SAFe of naar een of ander framework dat het opschalen moet regelen. Ik ben de laatste die tegen enige vorm van progressie is, maar ik pleit ervoor dat we ons niet richten op modellen, frameworks of wat dan ook. Ik vind dat we ons beter kunnen focussen op het vergroten van het verandervermogen van onszelf. Het heruitvinden van onszelf. Anders blijven alle ontwikkelingen trucjes die even worden toegepast uit een boekje en zodra het volgende model zich aandient, wordt er weer een nieuw veranderprogramma gestart. En daar worden mensen in organisaties een beetje moe van. En terecht.

Hoe komt het toch dat we van veranderprogramma naar veranderprogramma gaan? En wat is een goed alternatief om dat te stoppen, en ook nog progressie te boeken? Binnen organisaties zijn we goed in een blauwdruk verzinnen en dan de organisatieverandering in te zetten. Nou ja ‘goed in’. We zijn er fanatiek in.

De uitwerking van organisatieveranderingen is vaak belabberd en de resultaten menigmaal nog beroerder. Vaak blijkt de blauwdruk in de praktijk niet te werken. Zijn de mensen helemaal niet aangehaakt op de nieuwe organisatie. En blijkt die blauwe stip op de horizon voor klanten heel anders dan op de tekentafel voorgesteld.

Het kan zo veel makkelijker. Als je maar anders kijkt.

Agile Scrum banner

Stop met blauwdruk denken

Laten we eerst eens stoppen met het blauwdruk denken. Het is voldoende bewezen dat dit niet blijkt te werken. En: de oplossing ligt voor onze voeten. We zijn namelijk van nature veel wendbaarder dan dat we zelf denken en ons voordoen. We zijn alleen onze wendbaarheid onderweg in de zoveelste blauwdruk reorganisatie een beetje kwijtgeraakt. Maar dat wil niet zeggen dat we het in wezen niet zijn. Bijvoorbeeld: wie doet er nu nog precies hetzelfde als 10 jaar geleden? Precies… we hebben een andere rol in de organisatie, een andere functie, zijn getrouwd, of juist uit elkaar, luisteren naar andere muziek, zijn veranderd van sport, gaan niet meer naar hetzelfde café of restaurant. Je verandert als mens continu. Waarom zou je dat in en met een organisatie ook niet doen? Een organisatie zien als levend organisme. Een systeem wat continu in beweging is. Meeste van onze veranderingen komen niet in een keer tot stand. Maar ontstaan in een geleidelijk proces. Organisch. Je plant ook geen smaakverandering in eten, drinken, muziek of levenspartner. Dat overkomt je en daar ga je mee om.

Start een evolutief proces

Vaak start zo’n proces onbewust. Kleinschalig wordt kennisgemaakt met iets anders en vervolgens steeds groter in de armen gesloten. En het mooie is dat dit proces vaak zonder – of in ieder geval met veel minder weerstand – gaat. Waarom zouden we dan elke 2 tot 4 jaar in organisaties het roer compleet omgooien en dan ook nog verwachten dat iedereen op die verandering zit te wachten en de zoveelste blauwdruk omarmt? Juist. Daar zitten mensen vaak niet op te wachten. Omdat we ons wel kunnen aanpassen aan onze natuurlijke omgeving, maar zodra we in grotere organisatievormen terecht komen dan lukt het ons niet meer. Zodra we als individuen minder invloed op een verandering hebben, volgt direct een grote kans op disconnectie met slechts weerstand als uitkomst. En dat kan en moet anders.

Bij Agile wordt gewerkt met tal van frameworks waarvan Scrum het meest gebruikte is. Super handig zo’n framework. Dat geeft namelijk houvast. Houvast dat heel welkom is wanneer de organisatie kantelt van een traditionele manier van werken naar een Agile manier. Zelfsturing, constant feedback ontvangen en geven en jezelf aanpassen wordt op die manier tastbaar gemaakt. Maar vaak, te vaak als je het mij vraagt, worden die frameworks gezien als ultiem eindpunt. Lang verhaal kort: als het framework geïmplementeerd is, dan zijn we er. Dan zijn we Agile. En dat is dus niet zo. Wat werkt is starten met het zien van organisaties als levende wezens, die zich continu aanpassen.Net als veel mensen buiten de werktijden doen. Soms geleidelijk en wat langzamer, soms verdraait rap omdat de omgeving daarom vraagt.

Bijvoorbeeld als je persoonlijke omstandigheden plots veranderen. Verhuizing, samenwonen, vader of moeder worden, dan blijkt vaak dat we beste wel Agile zijn.Alle energie die we in organisaties stoppen zou moeten gaan naar een evolutief proces in gang te zetten. Evolutief? Ja precies, een continu proces om je aan te passen aan de steeds veranderende omgeving. Vergroot het verandervermogen van iedereen. Darwin zei het al “It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change”. En zo is het maar net. Een proces tot stand brengen waarbij we steeds onszelf geleidelijk ontwikkelen en steeds weer uitvinden. Daar ligt de sleutel tot het Agile worden en blijven. Zowel op het gebied van de dienst of het product dat we maken voor onze klanten, alsook de manier waarop we onszelf organiseren. Zet net als ons ook jouw wereld in beweging. Zet je wereld in beweging!

Wil jij ook weten hoe je een evolutief proces start, waarbij organisaties, teams en teamleden zichzelf steeds uitvinden? Volg onze Agile Coach Opleiding zet je wereld in beweging!

Zet ook jouw wereld in beweging!