Wat is silo organisatie

Wat is een organisatie silo en hoe doorbreek je het?

De term "silo" komt oorspronkelijk van de fysieke silo's die worden gebruikt om gewassen op te slaan, waarbij elk type gewas in zijn eigen silo wordt opgeslagen zonder interactie met andere gewassen. En op dezelfde manier worden in een organisatie met organisatiesilo's afdelingen of teams gescheiden en handelen ze onafhankelijk van elkaar. Zo, dat is gezegd.

Wat is een organisatie silo?

Regelmatig krijgen wij bij Scrum Academy de vraag: wat is een organisatie silo? Organisatiesilo’s verwijzen naar de situatie waarin verschillende afdelingen, teams of functionele eenheden binnen een organisatie geïsoleerd opereren, met beperkte communicatie en samenwerking tussen hen. In organisaties met silo’s zijn de diverse delen van de organisatie vaak gefocust op eigen doelstellingen en taken. Met als gevolg: weinig aandacht aan de bredere doelstellingen van de organisatie als geheel.


Voordelen van een organisatiesilo

Alle experts zijn bij elkaar georganiseerd in één afdeling. Dit maakt kennisuitwisseling tussen die experts makkelijk. HR-experts bij elkaar. Juristen in één team. Marketeers in één afdeling. Afijn, je hebt m. Het idee hierachter is dat hiermee de kwaliteit van die experts hoger wordt en zij gemakkelijk met elkaar communiceren. Silo’s zijn gebaseerd op het principes dat als je die kennis bij elkaar zet, zaken efficiënter gaan. Zoals in een fabriek. In begin 1900. Waarbij werk vooral bestond uit werken aan een lopende band. Dan werkt het wanneer je al die uitvoerders bij elkaar zet. 


Nadelen van een organisatie silo

Maar het silo-denken heeft natuurlijk ook nadelen. Bij Agile werken al die knappe ‘kenniswerkkoppen’ met elkaar aan complexe vraagstukken. Vraagstukken waar zowel onzekerheid is op het wat dat er gemaakt moet worden en ook nog eens op het hoe je die slimme oplossing waar iedereen blij van wordt ontwikkeld. In die context werken silo verlammend en vertragend. En dit is waarom:

  1. Gebrek aan communicatie: Er is weinig communicatie tussen verschillende afdelingen, wat kan leiden tot een gebrek aan informatie-uitwisseling, misverstanden en dubbel werk.

  2. Beperkte samenwerking: Afdelingen werken geïsoleerd van elkaar en hebben weinig interactie of samenwerking bij het nastreven van gemeenschappelijke doelen, als die doelen er al zijn.

  3. Concurrerende doelstellingen: Verschillende afdelingen kunnen hun eigen doelstellingen nastreven die soms in strijd zijn met de doelstellingen van andere afdelingen of de organisatie als geheel. Dat werkt niet in het voordeel van de gehele organisatie en ook niet in waarde creëren voor klanten.

  4. Gebrek aan flexibiliteit: Agile is gebaseerd op het vermogen om snel te reageren op veranderingen. Organisatiesilo’s creëren starre structuren en processen die de flexibiliteit van de organisatie beperken. Dit kan het vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden verminderen en de snelheid van levering vertragen.

  5. Verdeling van verantwoordelijkheid: In een Agile omgeving is het belangrijk dat teams gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van doelen en resultaten. Organisatie silo’s kunnen leiden tot een situatie waarin teams alleen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen taken en doelstellingen, wat kan leiden tot gebrek aan betrokkenheid en ownership over het geheel.

  6. Gebrek aan transparantie: Agile werken vereist een hoge mate van transparantie en open communicatie binnen de organisatie. Organisatiesilo’s maken het moeilijk om informatie te delen en zorgen voor een gebrek aan transparantie over projecten, prioriteiten en besluitvorming. Dit kan leiden tot misverstanden, wantrouwen en gebrek aan betrokkenheid van teamleden.


Problemen bij silo-denken

Organisatiesilo’s kunnen leiden tot allerlei problemen: inefficiëntie, gebrek aan innovatie, conflicten tussen afdelingen en een verminderde algehele effectiviteit van de organisatie. Het doorbreken van silo’s vereist inspanningen om de communicatie en samenwerking tussen verschillende delen van de organisatie te verbeteren. Denk aan het bevorderen van een cultuur van openheid, het instellen van multifunctionele teams en het opzetten van gedeelde doelstellingen en beloningen.

Wij hebben met klanten veel succes om silo’s te doorbreken door het formeren van multidisciplinaire teams om duidelijke waardestromen en waardeketens. Dit bevordert de samenwerking tussen al die verschillende experts en zorgt voor duidelijke communicatie. Hierbij helpen gezamenlijke doelstellingen enorm mee. 

Heb jij ook behoefte om jouw organisatie te ont-silo’en en je teams te formeren om de klantwaarde? Laat het ons weten en we plannen een vrijblijvend intake gesprek in.