Agile management

Wat is de rol van management bij Scrum en Agile?

In Agile management wordt gewerkt met zelforganiserende teams en met een Product Owner die wensen van de klant vertaalt naar een productvisie. Als teams zelforganiserend zijn en de Product Owner de klantwaarde vertegenwoordigt… Hoe moet de rol van de managers dan nog worden ingeschat? Managers nemen het initiatief voor een nieuwe strategische koers en zorgen voor goede team faciliteiten om zo te excelleren.

Traditioneel is de manager natuurlijk een leider, planner en iemand die het en het team beheert. Hij of zij is verantwoordelijk voor het realiseren van doelstellingen. Binnen Scrum zijn deze verantwoordelijkheden van de manager verdeeld over de Scrum Master, Product Owner en het Ontwikkelteam.

Agile Scrum banner

Traditionele organisatie of toch Agile werken

4 redenen waarom managers vaak voor Agile werken kiezen…

1. Traditioneel werken kan repetitief worden en snel vervelen. Agile werken zorgt dat men werk van elkaar kan overnemen en dat je als organisatie flexibel blijft, ook als de omgeving en de markt verandert.

2. Traditioneel werken kan zorgen voor smaller denkende teamleden waarbij men het grote plaatje vergeet. Binnen Agile management werkt het motiverend dat men samenwerkt multidisciplinaire zelforganiserende teams. De teamleden werken vaak specifiek klantgerelateerd. Dit maakt de directe bijdrage zichtbaar en dat motiveert! 

3. Traditioneel werken vraagt vaak om overdracht. Dit vergroot de kans op fouten. Agile management is gebaseerd op multidisciplinaire zelforganiserende teams. Zo is er een kleinere noodzaak tot overdracht. Dit zorgt voor een vergroot innovatief vermogen en meer flexibiliteit (intern).

4. Traditioneel werken heeft een duidelijke scheiding tussen management en medewerker. En dan bedoelen we de scheiding tussen management (regelen) en medewerkers (uitvoeren). Agile in management gaat uit van het vermogen van medewerkers: zelf nadenken, dingen regelen en besluiten nemen.