wat is kanban

Volledige Uitleg over de Kanban Methode

Kanban is een werkmethode die bedacht is in Japan. Je kan zo processen managen en verbeteren. De kracht van Kanban is dat al het werk, met name fabriekswerk, zichtbaar wordt gemaakt en dat niet alles tegelijk wordt opgepakt. 

In de jaren ‘40 begon Toyota met Kanban om zo stappen in het proces visueel te maken. Er ontstond meer communicatie tussen de teams over wat er nog gedaan moest worden en wat de planning was. Het resultaat: minder verspilling, meer waarde.  

In dit artikel bespreken we de volgende onderwerpen:

  • Wat is Kanban?
  • Het Kanban Board
  • Kanban versus Scrum

Wat is Kanban? 

Kanban is de Japanse term voor ‘visueel’ en ‘kaart’. De input is ontzettend groot: e-mails, takenlijsten, rapporten etc. Bij de Kanban methode gaat men uit van het idee dat een beeld meer dan duizend woorden zegt en dat het brein de voorkeur geeft aan visueel beeld. Maak kennis met de 4 principes van Kanban: 

1. Het werk visualiseren

Doordat je het werk visueel maakt, ontstaat er ook een zichtbare ‘workflow’. Zo kan je de stroom van het werk observeren en je stappenplan analyseren. Het wordt meteen duidelijk waar het werk opstroopt. De onderlinge communicatie en samenwerking zal verbeteren.

2. Beperk ‘Work In Progress’

Door de hoeveelheid onafgemaakt werk te limiteren, reduceer je de tijd dat een taak binnen een Kanban systeem reist. Ook voorkom je problemen die veroorzaakt worden door het switchen van taken en het bijstellen van producten.

3. Behoud de flow

Met de Kanban methode ontstaat er een zekere werkflow. Door deze flow continu te analyseren kan je eventuele toekomstige problemen voor zijn. 

4. Monitor, wijzig en verbeter

Als de Kanban methode goed werkt, is het de grondverf voor een cultuur waarin continu verbeteren een centrale plek inneemt. Team-effectiviteit wordt bepaald door de flow, kwaliteit en doorlooptijd.

Agile Scrum banner

Kanban versus Scrum

Hetgeen wat al deze Agile methodieken delen is dat ze stapsgewijze en iteratieve ontwikkeling ondersteunen. Deze methoden staan lijnrecht tegenover traditionele methoden. Hierbij worden eerste alle wensen en eisen in kaart worden gebracht voordat er ook nog maar iets ontwikkeld is. 

Beide methoden, Kanban en Scrum, zijn in de ICT-wereld ontwikkeld. Scrum is ideaal voor projecten. Zo wordt het gehele project opgedeeld in sprints en zo wordt in relatief korte tijd functionaliteit opgeleverd. De klant krijgt zodoende met enige regelmaat nieuwe functionaliteiten tot zijn of haar beschikking, in plaats van eens in de zoveel tijd een hele nieuwe variant van het geheel.

Bij zowel Scrum als Kanban staat evalueren en het omarmen van veranderingen centraal. Jouw organisatie moet bereid en in staat zijn om te transformeren. Ook is er discipline nodig om het perfect uit te voeren. De belangrijkste verschillen zijn dat Scrum meer voorschrijvend is en focust op resultaat, terwijl Kanban misschien wat laagdrempeliger is en focust op de processen. Beide methoden hebben veel potentie om jouw productiviteit te verhogen en zo tot optimale resultaten te komen.