Lean werken

Wat is lean werken en hoe pas je het toe?

Lean werken is onder meer een methode om processen mee te optimaliseren. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook een denkwijze, een verbetermethodiek om inefficiëntie in een proces mee op te sporen. En dit kun je vervolgens aanpakken. Het brengt jouw proces in kaart, waardoor je verspilling kan wegnemen en het proces kan verbeteren en optimaliseren. 

Lean komt uit het Engels, waar het ‘slank’ kan betekenen. In feite is dit ook wat er met jouw proces gebeurt. Alle zaken die geen waarde toevoegen haal je weg uit het proces. Dat is gezond, omdat je zo een slank proces krijgt. Zo creëer je maximale waarde tegen minimale kosten.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken: 

 • Wat is Lean werken? 
 • Zo pas je lean werken toe in vijf Lean principes
 • Wat is Lean management?
 • Het verschil tussen Scrum en Lean?
Scrum Academy Trainingen

Wat is Lean werken?

Lean werken begon bij Toyota in Japan. Daar werkte toentertijd een werkplaatschef genaamd Taiichi Ohno. Hij was van mening dat alleen de bedrijfsprocessen waar de klanten voor wilde betalen of op wilde wachten, nuttige processen waren. De overige activiteiten waren een waste, oftewel verspilling.

Lean werken is een manier van werken waarbij het hele team zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Weg verspilling en inefficiëntie. Hallo maximale toegevoegde waarde. De klant staat centraal: zo verbeter je kwaliteit, verkort je doorlooptijd en verminder je kosten. Dit heeft vervolgens weer een positief effect op klanttevredenheid, betrokkenheid en uiteindelijk winst.

Lean werken gaat over: 

 • Begrijpen wat er allemaal speelt op de plaatsen waar waarde wordt gecreëerd; 
 • Processen verbeteren waarmee de producten en/of diensten worden geleverd;
 • Ontwikkelen van mensen door oplossingsgericht te werken en coachen;
 • Ontwikkelen van leiders en een effectief managementsysteem.

Zo pas je lean werken toe in vijf Lean principes

De Lean methode draait om vijf principes. Deze principes geven richting voor organisaties in diverse sectoren: 

 • Waarde definiëren: je wilt weten wat de klant wilt en wat hij of zij vindt van de oplevering. 
 • Waardestromen identificeren: je brengt het huidige proces in kaart en voegt waarde toe.
 • Flow creëren: alle taken binnen een proces zijn op elkaar afgestemd en lopen vloeiend in elkaar over. 
 • Van Push naar Pull: dit staat dus voor een proces dat gestuurd wordt op de vraag.
 • Continu verbeteren: perfectie is een streven, geen mijlpaal. Zo blijf je altijd bezig met het verbeteren van de processen.

Wat is Lean management?

De manier waarop Lean werken wordt toegepast, noemen we Lean management. Een methode, een denkwijze die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren. En dit alles met zo weinig mogelijk ‘verspilling’ in een zo ‘slank’ mogelijk proces. 

Veel organisaties kiezen voor Lean werken. En wellicht vraag je je af of het ook iets voor jou kan betekenen. Dit is waarom een organisatie begint met Lean management:

 • Resultaten staat onder druk en de concurrentie neemt toe;
 • Financiële ruimte wordt kleiner;
 • Verloop onder de teamleden is te hoog;
 • Stress neemt toe in de organisatie;
 • Er worden teveel fouten gemaakt en er is veel miscommunicatie.

Het verschil tussen Scrum en Lean?

Eerder schreven wij dus een artikel over het verschil tussen Agile en Lean. Maar nu ligt de focus op het verschil tussen Scrum en Lean. 

Ontstaan: Een eerste verschil is te ontdekken in het ontstaan van Scrum en Lean. Scrum is ontstaan in de software-ontwikkeling terwijl Lean het daglicht zag in de industriële sector. 

Toepassing: Lean wordt dikwijls toegepast om processen en de organisatie-omgeving te verbeteren. Scrum wordt ingezet om teams heel slim te laten samenwerken in het creëren van iets nieuws of het oplossen van iets complex. De output van scrum is waardegedreven. Hoogst mogelijke waarde staat centraal. En daarom mag dat even ten koste gaan van de efficiëntie.

Proces: Lean draait om efficiënte processen om verspilling tegen te gaan en een prachtig eindproduct mee te leveren. Bij Scrum wordt er per sprint een deelproduct ontwikkeld. Het prototype wordt daarom tussendoor getest en geëvalueerd.