Een goede sprint review in scrum? Dit zijn tips voor de sprint review

Dit is het geheim van een succesvolle Sprint Review in Scrum

In het Scrum-framework is de Sprint Review een cruciale gebeurtenis die plaatsvindt aan het einde van elke sprint. Het biedt het Scrum Team de mogelijkheid om op het geleverde werk waardevolle feedback te ontvangen. Een goede Sprint Review is daarom dan ook essentieel voor het waarborgen van transparantie en aanpassing binnen het Scrum-proces. In dit artikel zullen we de belangrijkste tips voor een succesvolle Sprint Review bespreken.

Bereid je voor

Een goede voorbereiding is …? Precies. Daarom begint een goede Sprint Review met een goede voorbereiding. Het Scrum team zorgt voor een agenda, zodat de Review soepeltjes verloopt. In de Review gaat het erom dat we op een werkend onderdeel van een product of dienst feedback willen ontvangen. Dus zorg ervoor dat wat je presenteert, werkt en vrij is van interne discussies. Daarnaast moeten de belanghebbenden worden uitgenodigd en op de hoogte worden gesteld van de agenda en het doel van de Sprint Review. En door…

Definieer het doel

Het is belangrijk om het doel van de Sprint Review duidelijk te communiceren naar deze belanghebbenden. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om feedback te verzamelen over het geleverde werk, inzicht te bieden in de voortgang van het project of om mogelijke aanpassingen te bespreken. Het definiëren van het doel helpt bij het sturen van de discussie en maakt dus uiteindelijk een effectieve Sprint Review.

Demonstratie van het increment

Tijdens de Sprint Review geeft het Scrum Team een demonstratie van het increment (datgene wat we hebben opgeleverd in de laatste Sprint) aan de aanwezigen. Het is belangrijk om functionaliteiten en kenmerken duidelijk uit te leggen en te illustreren. Focus op de belangrijkste functionaliteiten en presenteer deze in detail. Waarom? Om de betrokkenheid van de belanghebbenden te vergroten.

Faciliteer feedback

Een Sprint Review is een perfecte gelegenheid voor belanghebbenden om feedback te geven op het geleverde werk. Het Scrum Team zorgt dat de feedbacksessie goed wordt gefaciliteerd. En de belanghebbenden worden aangemoedigd om specifiek en constructief te zijn in hun feedback. Een gouden combinatie! Het team kan ook vragen stellen om de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden (nog) beter te begrijpen.

Agile Leaderschapstrainingen

Beoordeel de productbacklog

Na het ontvangen en verzamelen van alle feedback is het belangrijk om de productbacklog te beoordelen. Het ontwikkelingsteam, samen met de Product Owner, analyseert de feedback en bepaalt hoe deze kunnen worden opgenomen in toekomstige sprints. Waar dit mee helpt? Met het prioriteren van de product backlog. Ook zorgt het ervoor dat de feedback wordt meegenomen in het verdere ontwikkelingsproces.

Reflecteer en leer

Een goede Sprint Review is niet alleen een gelegenheid om werk te presenteren en feedback te verzamelen, maar deze sessie kan ook gebruikt worden om aan te geven wat de route van het team is geweest gedurende de sprint. Hierbij gaat het niet om de teamdynamiek te bespreken, maar wel opvallende punten tijdens de sprint, zoals bijvoorbeeld:

  • welke klantinzichten zijn opgedaan
  • welke inzichten in het product
  • welke opvallende punten in de klantreis

Het gaat hier om opvallende, inhoudelijke punten. De teamdynamiek komt ter sprake in de Sprint Retrospective.

Meer leren over een goede review?