Stakeholdermanagement

Product Owners & Stakeholdermanagement: 5 tips

Als Product Owner wil je met je product of dienst natuurlijk waarde toevoegen voor de klant en de organisatie. Daarvoor is goed Stakeholdermanagement essentieel. In een ander artikel keken we naar de definitie van Agile Stakeholdermanagement, in weer een ander artikel deelden we de 4 grootste misvattingen. Maar nog steeds blijft het managen van stakeholders geen gemakkelijke taak. Al die meningen en al die verschillende behoeften, hoe beheer je dat op een slimme manier?  Bijvoorbeeld door gebruik te maken van deze 5 Product Owner tips voor goed Stakeholdermanagement.

Tip 1: Identificeer en betrek alle belanghebbenden

Het is belangrijk om alle belanghebbenden te identificeren en te betrekken bij het proces van productontwikkeling. Met nadruk op het woord ‘alle’. Kijk dus niet alleen naar de klant, maar ook naar interne teams, leveranciers, partners en soms zelfs de gemeenschap. Door alle belanghebbenden te betrekken, ontwikkel je een product dat waarde toevoegt voor iedereen.

Tip 2: Stel duidelijke verwachtingen en communiceer regelmatig

Het is belangrijk om duidelijke verwachtingen te stellen voor alle belanghebbenden en daar ook regelmatig met hen over te communiceren. Dit helpt bij het voorkomen van misverstanden en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit. Bovendien levert regelmatige communicatie vaak waardevolle feedback op die je gebruikt om het product nog verder te verbeteren.

Tip 3: Neem de feedback van stakeholders serieus

Het betrekken van stakeholders leidt dus vaak tot waardevolle feedback en inzichten die je helpen om het product te verbeteren. Zie het vragen om feedback dan ook niet als een gewoon to-do’tje, maar neem die feedback en inzichten serieus. Door het luisteren naar de feedback van belanghebbenden, sluit je product of dienst straks ook veel beter aan op hun behoeften.

Tip 4: Werk samen met stakeholders om de productvisie te definiëren

Het definiëren van de productvisie is een belangrijk onderdeel van het werk van de Product Owner. Maar ook hier is het wel belangrijk om samen te werken met stakeholders om deze visie te definiëren. Laat je niet verleiden om te denken dat het alleen jouw taak is deze visie te realiseren. Natuurlijk kost het wel wat tijd om je stakeholders hierbij te betrekken, maar het levert je ook echt wat op. Door samen te werken, sluit de visie beter aan bij de behoeften van de klant en alle andere stakeholders.

Tip 5: Wees transparant en actief

Tot slot is het belangrijk om transparant te zijn over het proces van productontwikkeling. Deel  de productvisie, de Roadmap en de beslissingen die worden genomen. Zo zorg je voor een grote betrokkenheid. Door transparantie win je het vertrouwen en de harten van stakeholders. Pas dan ben je écht bezig met het managen van stakeholders.

Pas deze 5 tips toe en je zorgt er als Product Owner voor dat het product waarde toevoegt voor de klant en de organisatie als geheel. Het betrekken van stakeholders bij het proces van productontwikkeling leidt zo tot:

  • betere beslissingen;
  • snellere ontwikkelingstijden;
  • meer tevreden klanten en belanghebbenden. 

Goed Agile stakeholder management is daarom essentieel voor succesvolle Agile teams en organisaties. Investeer als Product Owner in goed stakeholder management en je versnelt het team en de productontwikkeling.

Verdiepende trainingen voor Product Owners