Agile stakeholdermanagement

De 4 misvattingen over Agile Stakeholdermanagement

Wat is Agile Stakeholdermanagement? Op die vraag zochten we in een eerder artikel al naar een compleet en overzichtelijk antwoord. Ook gaf ik je in dit artikel 5 tips. Maar weet je; ook als je de definitie kent, kun je als Product Owner in de praktijk nog steeds gemakkelijk fouten maken in het betrekken van je stakeholders. Want, als Product Owner ben je natuurlijk verantwoordelijk voor het managen van de Backlog, het definiëren van de productvisie en voor het zorgen voor de levering van waardevolle functionaliteit. Maar één van je belangrijkste taken is: het managen van stakeholders. Dat is best een flinke uitdaging. Om je te helpen met die uitdaging, deel ik in deze blog de 4 grootste misvattingen van Product Owners met betrekking tot hun Stakeholder management. Welke herken jij?

Stakeholders, ze zijn lastig en kosten teveel tijd

De eerste grote misvatting die veel Product Owners hebben, is dat stakeholders alleen maar lastig zijn met al hun verschillende meningen en belangen. ‘Dat schiet in onze snelle productontwikkeling totaal niet op’, is dan de achterliggende gedachte. Toch doe je er goed aan om niet al te veel naar deze gedachte te luisteren. Dit kan er namelijk toe leiden dat je als Product Owner de feedback van je stakeholders te makkelijk naast je neerlegt en je je met het team enkel richt op de ontwikkeling van het (eind)product. De waardevolle feedback en de inzichten die je krijgt, helpen je om ook echt een waardevol product te leveren. Oké, stakeholders managen kost tijd. Soms veel tijd. Maar het betaalt zich dus terug. Een betrokken stakeholder geeft goede feedback, geeft groen licht om verder te gaan en trekt misschien ook sneller de portemonnee om het product te kopen of te financieren voor verdere ontwikkeling.

Stakeholders, ze weten niet wat ze willen

Een andere misvatting is dat stakeholders niet weten wat ze willen. Product Owners denken dan al snel dat het hun taak is om dit voor de stakeholders te bepalen. Hoewel de Product Owner de visie voor het product bepaalt, is het essentieel om de feedback van stakeholders serieus te nemen. Als Product Owner wil je weten hoe er over jouw productvisie of dienst gedacht wordt. Het ergste wat wij in de praktijk tegenkomen zijn projecten waarvan het team eigenlijk al weet dat het voor de stakeholders geen echte toegevoegde waarde levert, maar dat niemand het durft te stoppen. Door als Product Owner je stakeholders te betrekken beperk je het risico dat je met de verkeerde dingen bezig bent en blijft.

Stakeholders, ze zijn hetzelfde als de klant

Product Owners kunnen ook de fout maken om stakeholders en de klant als hetzelfde te beschouwen. Hoewel de klant een belangrijke stakeholder is, zijn er ook andere belanghebbenden die betrokken moeten worden. Denk maar aan: leveranciers, interne teams, eindgebruikers of zelfs de gemeenschap. Het is belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken bij het proces, om ervoor te zorgen dat het product waarde toevoegt voor iedereen. Aan de andere kant is het ook een grote valkuil als de belangrijkste stemmen interne stakeholders zijn. Uiteindelijk maken we producten of diensten voor klanten. Niet om elkaar binnen de organisatie tevreden te houden.

Stakeholdermanagement, dat is een eenmalige taak

Tot slot is er de misvatting dat Stakeholdermanagement een eenmalige taak is. Het managen van stakeholders is echt een doorlopend proces. Het blijft belangrijk om regelmatig om feedback te vragen en te zorgen voor een open communicatie. Dit helpt bij het identificeren van veranderende behoeften en bij het aanpassen van de productvisie. De wereld verandert continu, dus de behoeften, houding en het gedrag van jouw stakeholders ook. Maak er dus een routine van om jouw stakeholders veld vaak te verfrissen.

Als Product Owner is het belangrijk om deze 4 misvattingen te vermijden en te erkennen dat Stakeholder management essentieel is voor succesvolle productontwikkeling. Door open te staan voor feedback, alle belanghebbenden te betrekken en regelmatig te communiceren, zorg je er als Product Owner voor dat het product of de dienst waarde toevoegt voor de klant en de organisatie als geheel.

Deze trainingen zijn interessant voor jou