Agile stakeholdermanagement Scrum Academy

Agile Stakeholdermanagement: de complete uitleg

In veel van onze artikelen gaan we graag de diepte in of delen we mooie insights van succesvolle cases. Zo gaf ik eerder al eens 5 tips voor als je als Product Owner bezig bent met Stakeholdermanagement. Inspirerend als je al wat van Agile werken afweet of flink aan de Agile weg aan het timmeren bent. Maar veel mensen vragen ons ook nog vaak naar de betekenis van specifieke Agile termen. Daarom leg ik je in dit artikel uit wat Agile Stakeholdermanagement is, aan de hand van 4 richtlijnen. Pas jij ze al toe in je Agile projecten?

Allereerst kunnen we stellen dat Agile Stakeholdermanagement echt een cruciaal onderdeel is van het succes van Agile projecten. Waarom? Omdat het bij Agile Stakeholdermanagement natuurlijk gaat om het betrekken van belanghebbenden bij het project. Dat doe je onder andere door het willen begrijpen van hun behoeften en verwachtingen. Daarnaast zet je in op het effectief communiceren met je stakeholders, om ervoor te zorgen dat het project op koers blijft en uiteindelijk ook écht waarde toevoegt. Dat klinkt misschien logisch, maar toch gaat dit in veel projecten niet vanzelf. Met onderstaande 4 richtlijnen zet je de stap richting goed Agile Stakeholder management. 

Behandel niet iedereen gelijk

Klinkt gek, maar klopt in dit geval wel. Een belangrijk aspect van Agile Stakeholdermanagement is het betrekken van alle belanghebbenden bij het project. Dit doe je bijvoorbeeld door stakeholders uit te nodigen voor de Sprint Reviews, waarin je de voortgang van het project bespreekt en ruimte biedt voor feedback. Het is ook belangrijk om stakeholders te betrekken bij de Backlog Refinement, zodat de Product Owner beter begrijpt welke functies en mogelijkheden prioriteit hebben. Maar hier geldt wel: behandel niet iedereen gelijk. Breng je stakeholders eerst overzichtelijk in kaart en stem je communicatie dan per stakeholder af. Het kan lonen om de ene stakeholder heel nauw te betrekken en de andere stakeholder per nieuwsbrief op de hoogte te stellen. Iedere stakeholder heeft dus zijn eigen behoefte en aanpak nodig.

Communicatie is key bij Agile Stakeholdermanagement

Effectieve communicatie is een belangrijk onderdeel van Agile Stakeholder management. Communiceer dus regelmatig met de belanghebbenden over de voortgang van het project, biedt ruimte voor feedback en verwerk deze waar dat moet. Zodoende kan de Product Owner ervoor zorgen dat het project voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden. En niet geheel onbelangrijk: dat het project ook echt waarde toevoegt. De Product Owner managet de stakeholders en brengt ze dus steeds op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Voor de stakeholders kunnen de ontwikkelingen van het team zo ook eigenlijk nooit meer een verrassing zijn.

Stel heldere doelen en herhaal die keer op keer

Een ander aspect van Agile Stakeholdermanagement is het definiëren van duidelijke doelen en doelstellingen. Door duidelijke doelen en doelstellingen te stellen, kan de Product Owner ervoor zorgen dat het project gericht blijft op het leveren van waarde voor de stakeholders. Dit helpt bij het prioriteren van de Backlog en bij het nemen van beslissingen over welke (onderdelen van) producten of diensten moeten worden ontwikkeld. Een tip: herhaal die doelen keer op keer. Hoe logisch het misschien voor jou is, voor stakeholders is dat vaak niet zo. Haak ze aan. De kracht zit in de herhaling. Haak ze aan. 

Kruip in de huid van je stakeholder

Ten slotte is het belangrijk om de aanpak van het project aan te passen aan de specifieke behoeften van de stakeholders. Door rekening te houden met de unieke behoeften van elke stakeholder, zorgt de Product Owner ervoor dat het project voldoet aan hun behoeften. Een van de manieren om in de huid van je klant te kruipen, is bijvoorbeeld door persona’s op te stellen. Doe dit voor iedere stakeholder apart. Dan kan je namelijk ook veel beter afstemmen op die doelgroep of persoon. Ja, je mag stakeholders onderverdelen in groepen. Maar soms wordt het sterker wanneer je naam en rugnummer kan noemen. 

Al met al is Agile Stakeholder management een cruciaal onderdeel van het succes van Agile projecten. Door stakeholders te betrekken bij het project, effectief te communiceren, duidelijke doelen en doelstellingen te definiëren en de aanpak aan te passen aan de specifieke behoeften van de belanghebbenden, zorgt de Product Owner ervoor dat het project waarde toevoegt voor alle belanghebbenden.

Onze Product Owner trainingen