Teamdag

Wat is een Agile Roadmap? Richting voor autonome teams

Zie je het al voor je? Nee? Een Agile Roadmap is jouw visuele hulpmiddel. Zo zie je in één oogopslag de tijdsplanning, groeipad, innovatie en teamdoelen. Het is bedoeld om de toekomstvisie en lange termijn agenda in kaart te brengen en de weg naar het resultaat te verbeelden. Roadmap betekent in het Nederland routekaart, dus dat schetst wellicht al een beeld.

In dit artikel kijken we samen naar een drietal belangrijke vraagstukken:

 • Wat is een Agile Roadmap?
 • Hoe werkt een Agile Roadmap?
 • Wat doet een Agile Roadmap?

Wat is een Agile Roadmap? 

De roadmap is een visualisatie van visie, koers en voortgang. Dat alles wordt uitgezet tegen een overzichtelijke tijdlijn en het is daarmee een strategische planningstechniek die doelen en resultaat in beeld brengt. 

Bijkomend handig feit van de roadmap is dat het helpt om met alle betrokkenen en belanghebbenden te communiceren. Zo kan je eenvoudig(er) belangrijke stappen presenteren en de strategie bespreken.

Scrum Academy Trainingen

Hoe werkt een Agile Roadmap?

Er is geen vast format voor een Agile Roadmap. Het verschilt natuurlijk per uitdaging, per bedrijf en per team. Wat je wel kan doen is het antwoord ontdekken op een aantal vragen. Een roadmap opstellen wordt makkelijker wanneer je antwoord hebt op deze vragen: 

 • Huidige situatie: waar staan we nu?
 • Ontwikkelingen: wat komt er allemaal op ons af? 
 • Ambities: waar willen we heen? 
 • Haalbaarheid: hoe kunnen we daar komen? 
 • Prioriteiten: welke route nemen we? 

Wat doet een Agile Roadmap?

Het opstellen van een roadmap kent vele voordelen. Hieronder de 4 voordelen van het maken van een ontwikkelroute, een roadmap:

 1. Het vertaalt visie naar concrete plannen;
 2. Het stimuleert om mee te denken;
 3. Het is een houvast voor het maken van keuzes;
 4. Het brengt uitgaven, capaciteit en budgetten in beeld.

Maar wanneer is iets nou een roadmap? Wanneer kan je hierover spreken? Daar zijn een aantal belangrijke criteria voor. Kan jij deze criteria afvinken?

 • Het ondersteunt het maken van keuzes en formuleren van doelen;
 • Het geeft een scherper beeld van een toekomstvisie;
 • Het vereenvoudigt de samenwerking;
 • Het draagt bij aan het stellen van prioriteiten;
 • Het maakt dat je kan inspelen op veranderingen, kansen en bedreigingen;
 • Het is dus niet statisch, maar wordt continu bijgewerkt

maar ook… 

 • Het zorgt dat je teamdoelen kan opstellen;
 • Het wordt gesupport door een Agile werkmethoden, zoals Scrum of Lean;
 • Het geeft verduidelijking voor zowel korte termijn denken als een lange termijn visie;
 • Het steunt de Agile inrichting van innovatie.

Is er een verschil tussen een Agile Roadmap een Product Backlog? 

Het antwoord op die vraag is ‘ja’. Al is het niet altijd even duidelijk voor iedereen. Dus wij kunnen het ons helemaal voorstellen dat daar soms verwarring over ontstaat. Heel eenvoudig en in het kort:

Een Agile Roadmap toont het ‘waarnaartoe’ op de korte, middellange en lange termijn.
Een Product Backlog toont de initiatieven voor met name de nabije toekomst.