Agile werken

Zo is Agile werken ooit ontstaan

Agile werken draait om een mindset waarin wendbaarheid centraal staat. Een wendbare organisatie zijn is belangrijker dan ooit, omdat klanten en markten sneller veranderen. Het is natuurlijk noodzaak om mee te bewegen en zo meer grip op verandering te krijgen.

Tegelijkertijd is meebewegen als organisatie niet nieuw. De wereld van Agile is dan ook beïnvloed door verschillende vormen van organisatieontwikkeling die al eerder het daglicht zagen. Maar wat is de geschiedenis van Agile werken? En wat zijn de Scrum rollen binnen Scrum methode?

Geschiedenis van Agile werken

Om de geschiedenis van Agile goed te begrijpen, moeten we even kijken naar de technologische revoluties die de revue zijn gepasseerd.

> De opkomst van de stoommachine (18e en 19e eeuw). Zo ontstond het professioneel management. De nieuwe machinerie creëerde een vergaande deling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. De manager overzag het geheel vanuit vogelperspectief.

> De opkomst van de verbrandingsmotor (19e en 20e eeuw). De motoren maken producten die complexer zijn. Denk aan auto’s en allerlei auto-onderdelen. Nog uitgebreidere processen, vragen om efficiëntie.

> Opkomst van software en het internet (20e en 21e eeuw). Software is voortdurend aan te passen en mede dankzij het internet wereldwijd te verspreiden. Dit houdt in dat er nieuwe wendbare vormen van organisatie, maar natuurlijk ook management, nodig zijn. Dus ontwikkelden Jeff Sutherland en Ken Schwaber zo een nieuwe manier van denken waarbij het draait om wendbaarheid.

Agile Scrum banner

Waarom is Agile organiseren juist in deze periode waarin we nu leven zo waardevol?

Als je terugkijkt in de recente geschiedenis (zie hierboven), dan zie je dat iedere vernieuwing beweging met zich meebrengt. Aan het eind van de 20e eeuw begon de meest recente technologische vernieuwing: software. En dat is een hele belangrijke! Je hoeft het maar één keer te maken en het kan daarna nagenoeg kosteloos oneindig worden verspreid. Daarbij zorgt de software er ook nog eens voor dat het later eenvoudig kan worden aangepast.

In de software wereld is Agile werken ontstaan. Een belangrijke drijfveer is frustratie over de slome manieren van werken vanuit de traditionele tradities. De grote ergernis zat in het te laat opleveren van (te) uitgebreide software producten, waar de klant ontevreden over was.

Zo rond het millennium, ontstond er een groep prominente software ontwikkelaars die bij elkaar in een chalet gingen zitten. Zij hadden allemaal dezelfde gedachten: dat met de groeiende toegankelijkheid van internet en computers ook hun gebruikersaantallen groeide. Hoe kan je daar meer grip op krijgen? 

De opkomst van de mobiele telefoon zorgt dat mensen nu vanuit hun broekzak de computer gebruiken. Al snel werd het de experts daar in hun chalet duidelijk dat de gebruikelijke manier van software ontwikkelen binnen no-time achterhaald zou zijn en dat er een nieuwe methode moest worden bedacht. Ook hadden zij door dat veel bedrijven het belang van hun werknemers niet voorop stelden en zodoende voorbij gingen aan het feit dat het personeel de drijvende kracht is achter innovatie, productiviteit en de kwaliteit van de software.

Het antwoord: Het Agile Manifesto. Met daarin vier belangrijke regels: 

  • Individuen en interacties gaan boven processen en tools; 
  • Werkende software gaat boven uitgebreide documentatie; 
  • Samenwerking met de klant gaat boven contractonderhandelingen; 
  • Inspelen op verandering gaat boven het volgen van een plan. 

Et voilà… de geboorte van Agile werken.

Agile Scrum banner

Scrum! En de rollen binnen Scrum methode

Scrum is toch wel de bekendste werkwijze binnen de Agile-filosofie. Scrum is een framework om op flexibele wijze (software)producten te maken. Multidisciplinaire teams die in korte sprints werken (1 tot 4 weken). Samenwerking is belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderingen. Er zijn verschillende rollen binnen Scrum methode. Dit zijn de 3 verschillende Scrum rollen:

Scrum Master

De Scrum Master ondersteunt het proces en is er voor het team. Hij of zij begeleidt het team door te zorgen dat het goede proces wordt gevolgd. Eigenlijk is hij of zij de persoon die ervoor zorgt dat de teamleden ongestoord hun werk doen. Het is dan ook niet de bedoeling dat anderen tussendoor komen met wijzigingen of andere werkzaamheden.

Product Owner

De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van de klant. Hij of zij is de opdrachtgever. De Product Owner heeft er het meeste belang bij dat het product gemaakt wordt en dat het van de juiste kwaliteit is. Dit omdat hij of zij de rekening krijgt. Ook beheert hij of zij de product backlog, waarin staat in welke volgorde wat gedaan moet worden. De belangrijkste wensen staan altijd bovenaan, omdat deze het meeste voordeel opleveren.

Het ontwikkelteam

Het ontwikkelteam is multidisciplinair samengesteld en verantwoordelijk voor het afleveren van het product aan het einde van iedere sprint. De teamleden zorgen dat het product voldoet aan de wensen van de klant.