Agile en Scrum verschil

Wat is het verschil tussen Agile en Scrum?

Het grootste verschil tussen Agile en Scrum? Scrum is een framework. Agile is een mindset. Het idee van Agile is dat je wendbaar moet zijn om als bedrijf te overleven op een veranderlijke markt. Er zijn allerlei methodieken die onderdeel uitmaken van de Agile-familie. Zo valt bijvoorbeeld Scrum onder de Agile-familie. Is Agile Scrum en waar staat Scrum voor? Wij werken alles netjes voor je uit.

2 Grootste verschillen tussen Agile en Scrum

1. Agile is een gedachtegoed gebaseerd op een iteratieve en incrementele aanpak. Scrum is één van de implementaties van de Agile methodiek. 

2. De Agile methode staat voor een regelmatige levering aan de eindgebruiker voor feedback. In de Scrum mag je na iedere sprint een build leveren aan de klant voor feedback. Dit mag ook midden in een sprint.

Wat is Scrum dan?

Scrum is afgeleide van Agile: een procesraamwerk. Er zijn meer dan veertig agile-methodes ontwikkeld. Scrum is de bekendste en het meest gebruikte framework. Bij Scrum wordt er gewerkt in zelforganiserende, multidisciplinaire teams. Deze teams werken in korte sprints van een week tot vier weken.

Het Scrum team bestaat vaak uit minimaal 3 en maximaal 9 personen. De teamleden krijgen allemaal een rol toebedeeld. De rollen binnen Scrum zijn:

  • Product owner: vertegenwoordiger van de (interne of externe) klant. De Product Owner is verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement en bewaakt de prioriteiten in het proces.
  • Scrum master: hij of zij motiveert het team en is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding. De Scrum Master neemt blokkades weg, want zo kan het team ongehinderd doorgaan met werken.
  • Ontwikkelteam: overige teamleden vormen het ontwikkelteam. Dit team maakt het product en zorgt iedere sprint gezamenlijk voor een waardevol deelproduct.
Agile Scrum banner

5 Voordelen van scrummen

1. Zelforganiserend team met optimaal resultaat

Het zelforganiserende Scrum team gaat aan de slag om in sprints een (deel)product op te leveren. De stakeholders bepalen het gewenste resultaat in de vorm van een user story. Het team bekijkt dan hoe ze dit resultaat gaan bereiken.

Veel contactmomenten met stakeholders is belangrijk, omdat je zo precies bouwt wat de opdrachtgever nodig heeft. Scrum maakt je voor de klant voorspelbaarder. Na een paar sprints leer je de capaciteit van het Scrum team kennen en weet je hoeveel ruimte je nodig hebt voor risico’s of eventuele tegenvallers. Minder stress. Tevreden stakeholders.

2. Realistische sprint planning

De Product Owner bepaalt welke prioriteiten er zijn. Op basis daarvan plant het ontwikkelteam het werk voor de aankomende sprint. Een groot voordeel is dat het team alles gezamenlijk en dus realistischer kan inschatten. Het resultaat is een gedragen planning. Het hele team staat achter deze planning, zodat het daadwerkelijk ook resultaat oplevert.

3. Effectief werken en heldere communicatie

Scrum biedt een optimale ROI (Return on Investment). Het team werkt efficiënt aan een project, wat zorgt voor een snellere voortgang en voorspelbaarheid naar de klant toe. Stakeholders zijn tevreden, omdat er heldere communicatie is over de voortgang en wat het oplevert. Dit zorgt ook nog eens voor tevreden medewerkers.

Wees alert op de opstartfase. In het begin zal er een dip komen in productiviteit. Dit komt doordat het team een nieuwe manier van werken moet aanleren. Ook moeten ontwikkelteam en de Product Owner vaak nog even aan elkaar wennen. Het duurt dikwijls een paar sprints voordat je weet hoe de capaciteit van het team in elkaar steekt. Na de opstartfase zie je een zelforganiserend en productief team.

4. Altijd in ontwikkeling

Na elke sprint, die meestal 2 tot 4 weken duurt, lever je een werkend project of onderdeel op. Het project is op deze manier altijd in ontwikkeling.

5. Bouw alleen wat je nodig hebt

In samenwerking met de Product Owner zorg je dat je onderdelen oppakt die echt nodig zijn. Vaak lever je eerst het basis gedeelte op en ga je in opkomende sprints diverse onderdelen realiseren.

Starten met Scrum?

Ja! Waar staat Scrum voor? Scrum is een krachtig raamwerk dat voor projecten van toegevoegde waarde is. Als je de Agile-mindset oppakt, dan kan je direct beginnen. Wat is er nu mooier dan een project te zien als een experiment om het in je organisatie eens echt op een andere manier te doen? De voordelen die Scrum biedt, maakt dat je als organisatie ervaring moet opdoen met de kracht van Scrum!