Agile managers en scrum voor managers

Managementteam opgelet! Er wordt wat anders van jullie gevraagd…

Een agile organisatie zonder managers? Klinkt stoer, maar is in werkelijkheid een sprookje. Het idee van de traditionele manager kan overboord, maar maakt dat managers an sich overbodig? Nee. Steeds vaker zien we de hybride manager die met geavanceerde organisatie- en teamontwikkeling aan de slag gaat. Logisch. Een agile organisatie vraagt om andere vaardigheden van het MT. We hebben andere managers nodig. Of dezelfde Agile managers die met nieuwe vaardigheden groeien in hun nieuwe rol.

Even achterom kijken

Waar komen we vandaan? Eeuwenlang was hiërarchische aansturing de standaard in organisaties die niet snel hoefden te veranderen. Op Universiteiten leerden onze bestuurders hoe zij dit zo efficiënt mogelijk konden doen, bijvoorbeeld door de strategische doelen door alle managementlagen heen met kpi’s te verdelen naar een tactische en operationele uitvoering. Een vrij simpele management methode die in de huidige tijd veel ongewenste bijwerkingen oplevert, zoals verkokering en verdeeldheid, terwijl je juist focus en eenheid nodig hebt voor een wendbare organisatie. Maar de wereld was in de vorige eeuw nog niet zo transparant. Iedere organisatie kon met sluwe marketing haar stakeholders doen geloven dat zij waardevol waren. Organisaties roeptoeterden net zo lang dat zij klantgericht waren, tot de meerderheid ging geloven dat het echt zo was. En organisaties maakten omzet en winst, hetgeen voor de universiteit het wetenschappelijke bewijs opleverde dat hun visie de juiste was.

Agile Scrum banner
Een andere koers

De eeuwwisseling… de grootste en meest succesvolle organisaties vielen om. Niemand had ooit gedacht dat de Kodak’s of Nokia’s van deze wereld binnen een jaar hun relevantie konden verliezen. Zoals ook niemand geloofde dat de Titanic kon zinken. En ook de grootste, sterkste, slimste en rijkste banken blijken in het kersverse millennium niet in staat zich aan te passen aan een transparanter en beweeglijker speelveld. De eerder genoemde universiteiten spreken van een paradigmashift: het oude systeem werkt niet meer in de veranderende omgeving. Tijd voor een nieuw systeem waarin we dat deel van de organisatie waar we waarde creëren, snel kunnen aanpassen aan de veranderende vraag in de markt. De agile organisatie is geboren. Eendaagse awareness training voor Agile Leaders? Schrijf je nu in. 


Agile in zicht

De agile organisatie is een holistisch systeem waarin een organisatie echt kan floreren. Je levert relevante waarde voor jouw stakeholders en verzekert zo jullie plek in de markt. Het holistische denken doorbreekt de traditionele verzuiling binnen organisaties en werkt als een waarde genererende eenheid met een gezamenlijk belang. Geen autocratie en geen democratie, maar een sociocratie die er voor zorgt dat je met eigenaarschap en zonder Poolse landdag de beste besluiten neemt. 


“Gras groeit niet door eraan te trekken of te duwen, gras groeit door te kijken wat het nodig heeft, zodat het ontkiemt en groeit.”Voorwaarde voor waarde

De holistische agile organisatie is opgebouwd uit multidisciplinaire waarde genererende eenheden. Oftewel, één of meerdere teams die samenwerken aan het leveren van de hoogste waarde. Klinkt simpel, maar in de praktijk is het bijzonder complex. Als team heb je zo weinig mogelijk afhankelijkheden buiten de eenheid, waardoor je ‘End-to-End’ zo snel mogelijk waarde aanpast aan de beweeglijke omgeving. Dat vraagt om een hoge mate van teamvolwassenheid. Het MT heeft dan ook als taak het ontwikkelen van een teamcultuur waarin autonome eenheden snel leren van de veranderende omgeving. Zodoende staat het MT garant voor het continu verbeteren en leveren van de hoogste waarde.


@MTL: en nu?

Zo, dat vraagt heel andere vaardigheden van het MT. Er is momenteel een grote vraag naar managers die de vaardigheid hebben om een lean-agile organisatie en agile teams te ontwikkelen. Uit recent onderzoek van McKinzie blijkt bovendien dat het scheppen van een nieuwe cultuur en rolmodellen in leiderschap de absolute versneller zijn van een Agile transitie. Wil jij ook zo’n waardevolle manager zijn? Schrijf je nu in voor een of meerdere modules van de leergang Agile Leadership  

Adrie Dolman MSc


Wil je meer weten over waardevol agile leadership? En praktische tools meekrijgen om succesvol te zijn als Agile Leader? Volg dan onze complete Agile Leadership Leergang!