Agile in marketing en HR

5 redenen waarom organisaties anno 2019 overstappen op een Agile manier van werken

Voor de één is Agile een buzzwoord. Voor de ander is Agile en Scrum nog compleet nieuw. Een derde heeft er weleens van gehoord maar zelf in de praktijk nog nooit wat mee gedaan. Jaarlijks, dit jaar voor de dertiende keer, wordt er onderzoek gedaan naar de status van Agile in de wereld. Wat zijn volgens dit onderzoek de redenen om met agile aan de bak te gaan en welke voordelen ervaren de organisaties die al met Agile aan de slag zijn? Welke uitdagingen liggen in het verschiet?

In deze blog 5 redenen waarom organisaties anno nu (2019) nog steeds massaal overstappen op een agile manier van werken of zich er steeds meer in willen ontwikkelen.

De info is afkomstig van het wereldwijde onderzoek State of Agile waar dit keer 1300 respondenten aan meededen. Het volledige rapport is te vinden op www.stateofagile.com. Is jouw organisatie toe aan Agile werken?

De status van Agile

Wat opvalt is dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft dat de organisatie waar zij werken nog niet helemaal Agile is. De ene helft van de organisatie is wel met Agile bezig en de andere helft nog niet. Dit komt goed overeen met onze ervaringen. Veelal zien we dat er in het bedrijf volop geëxperimenteerd wordt met Agile en bijvoorbeeld Scrum, maar dat er ook afdelingen zijn die dit feestje compleet missen. 

22% geeft aan dat de gehele organisatie (lees: alle teams agile teams zijn). 78% van de respondenten geeft aan dat Agile nog niet op het niveau van complete volwassenheid is. Daarmee wordt bedoeld dat nog niet de gehele organisatie competent is om met Agile te kunnen werken. Op zich is dat niet vreemd. Agile vergt een behoorlijke structuurwijziging en cultuurverandering en het is logisch dat ook respondenten, die al meer dan 3 jaar bezig zijn met Agile, nog steeds een wereld te winnen hebben. We hebben nu eenmaal bureaucratische bolwerken gebouwd die ook niet ‘overnight’ zijn ontstaan. Het afbreken van muren kost minder lang dan dat ze gebouwd zijn, maar in één keer met een likje verf renoveer je die grote gebouwen simpelweg niet. Daar is meer voor nodig.

De 5 voornaamste reden voor het adopteren van Agile

De opvallende punten uit het onderzoek waarom organisaties aan de slag gaan met Agile zijn:

1 Sneller naar de markt gaan (accelerate delivery) 74%

Kortom: weg met grote plannen, we gaan versneld kleine delen product naar de markt brengen. Dat heeft als grote voordeel dat er veel sneller feedback van klanten is, waardoor je je product weer kan verbeteren. Nog een bijkomend voordeel is dat als het product aanslaat bij de klant, je direct ook geld verdiend. Ook al met een kleiner product dan wat je misschien uiteindelijk beoogt.

2. Omgaan met verschuivende prioriteiten (Enhance ability to manage changing priorities) 62%

Gaandeweg een plan, ontdek je nieuwe ideeën op basis van nieuwe inzichten, feedback van klanten en verschuivingen in de markt. Met een Agile benadering krijgen deze ideeën direct een kans. In traditionele organisaties  zullen nieuwe plannen geschreven moet worden, budgetrondes moeten worden afgewacht. Bij Agile krijgt het, mits de Product Owner het nieuwe inzicht ook een goed idee vindt, direct een kans. Dat maakt dat je veel sneller je prioriteiten kan verleggen en de kansen in de markt kan pakken.

3. Verhogen van productiviteit (Increase productivity) 51%

In Agile, net als bij Lean, houden we niet van verspillingen. Door stelselmatig terug te blikken op hoe wordt samengewerkt, wordt de werkwijze steeds beter. Door steeds feedback van klanten te verwerken in het product wordt het product steeds waardevoller.

Naast deze 3 reden vallen nog een 2 tal punten op waardoor organisaties met een Agile way of working willen starten.  

Agile Scrum banner

4. Verkleinen van projectkosten (Reduce project cost) 

41% (ten opzichte van 24% uit het 12de onderzoek) van de respondenten geeft aan dat zij met Agile werken de kans zien om de projectkosten naar beneden te brengen. In onze visie zou kostenverlaging niet hét doel van Agile moeten zijn. Het doel moet wat ons betreft het leveren van waarde voor klanten en eindgebruikers zijn. Het voordeel van Agile werken is wel dat verspillingen eerder opvallen en daarmee kosten gereduceerd kunnen worden. Of beter gezegd, er wordt continu gekeken naar waardetoevoeging. Wat geen waarde (meer) toevoegt, kan dus geskipped worden.

5. Vergroten van teamgeest (Improve team morale)

Een steeds groter worden groep – 34% ten opzichte van van 28% het jaar daarvoor – ziet de teamgeest verbeteren met Agile werken. Agile en Scrum is een heel samenspel in het team, in de organisatie en met klanten. Agile teams zijn waarde en purpose gedreven teams. Waarbij de professionals hecht met de klanten samenwerken. Wij zien teams compleet opleven, omdat er weer waarde geproduceerd wordt, zaken afgemaakt worden en succes geboekt wordt. Dat geeft energie.

Welke kans zie jij voor jouw team of organisatie? Wil je sneller naar de markt? Wil je sneller inspelen op veranderingen? Effectiever werken? Grip hebben op de kosten of het moraal van je team verhogen? Dat komen wij graag in contact met jou. Onze trainingen en Incompany trajecten brengen je verder. Zet je wereld in beweging.