Masterclass Agile Behaviour Management Inschrijven

Masterclass Agile Behaviour Management

Inschrijven

Concreet ander gedrag maakt het verschil

Om Agile succesvol te kunnen laten renderen is ook de borging van de methodiek in nieuwe gewoontes noodzakelijk. Mensen zijn al snel geneigd in oud gedrag te vervallen als het nieuwe gewenste gedrag nog geen gewoonte is. En dan dreigt de implementatie op één grote verspilling uit te draaien. Helaas zien we dit nogal eens gebeuren. Uiteindelijk komt Agile hiermee onbedoeld en onterecht in een kwaad daglicht te staan.

Van oude naar nieuwe gewoontes

Maar hoe krijg je mensen zo ver dat ze oude gewoontes loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren? In deze masterclass leren de deelnemers de basisbeginselen van een wetenschappelijk bewezen methode voor gedragsverandering in organisaties. Hiermee kunnen ze doorbraken realiseren op basis van gewenst gedrag. Deze evidence-based aanpak staat wereldwijd in de wetenschap bekend onder de naam Organizational Behavior Management (OBM). Zowel qua filosofie als methodologie sluit deze praktische wetenschap naadloos aan bij Agile.

Uitkomst van de Masterclass

Deze Masterclass is een introductie in de wetenschap van OBM. Na het deelnemen aan deze Masterclass heb je:

 • Meer begrip over de principes en universele wetmatigheden van menselijk gedrag en het optimaal beïnvloeden daarvan om prestaties in organisaties te optimaliseren;
 • De basisbeginselen leren kennen over het in stand houden van gedrag in relatie tot het borgen van een Agile transitie;
 • Kennis over het specificeren en analyseren van gedrag ten behoeve van het ontwerpen van effectieve interventies.
 • Voldoende basis om deel te kunnen nemen aan een OBM Practitioner opleiding om ook interventies te leren ontwerpen en uitvoeren.

Voor wie?

Iedereen die staat voor de uitdaging om de gedragingen van medewerkers die horen bij een effectieve Agile/Scrum organisatie als goede gewoonte te borgen in de cultuur. Agile is immers geen procedure, het is een manier van werken.

Locatie

Pand Noord
Meeuwenlaan 98-100
1021 JL Amsterdam

Duur

1 dag. Van 9u tot 16:30u

Voor wie

Scrum Masters, Agile Coaches, Agile Leiders

Talen Nederlands
InCompany

Deze masterclass kunnen we ook bij jou op het bedrijf organiseren. Neem contact op met Gert-Jan voor de mogelijkheden.

Prijs (ex. BTW)

€ 595

Programma

Dagindeling

 • Wat zijn de 3 valkuilen van gedragsbeïnvloeding?
 • Wat zijn de 4 gedragsveranderstrategieën?
 • Hoe bereik je prestatieverbeteringen in concrete stappen?
 • Hoe creëer en behoud je bevlogenheid in de organisatie?
 • Hoe specificeer je gedrag? Hoe maak je gedrag concreet?
 • Wat is gedragsanalyse?
 • Oefenen met eigen case

Twijfel je welke training bij jou past?

Neem contact op met
Gert-Jan Danenberg

Managing Director & Agile Coach

+31 (0)85 1302117
+31 (0)6 11535207
gert-jan@scrumacademy.nl

Bel mij terug

Jouw trainers

Joost
Kerkhofs

Deelnemers over onze trainingen

(Translated by Google) I was already fairly familiar with the Agile Framework, but this training gave me much more insight than the introduction at the time in the department where I worked. In two days you go into the depths often enough, you get lots of practical examples and you do active exercises to make the ideas your own. Good trainers, with a lot of experience and enough room to ask questions and easily submit examples. Definitely recommended if you want to delve into the role of Product Owner! (Original) Ik was al redelijk bekend met het Agile Framework, maar deze training heeft me veel meer inzicht gegeven dan de introductie destijds op de afdeling waar ik werkzaam was. In twee dagen ga je vaak genoeg de diepte in, krijg je veel praktijkvoorbeelden en doe je actieve oefeningen om het gedachtegoed je eigen te maken. Goede trainers, met veel ervaring en genoeg ruimte om vragen te stellen en dragen makkelijk voorbeelden aan. Zeker een aanrader als je je wilt verdiepen in de rol van Product Owner!

Roger Bremer

3 weken geleden

Britt

4 weken geleden
(Translated by Google) Very valuable training followed, Agile Scrum Coach. The four days flew by and it made me a lot wiser. Thanks to the dynamic training forms and the top trainers, the energy remained high and the pace was good. (Original) Zeer waardevolle training gevolgd, Agile Scrum Coach. De vier dagen zijn voorbij gevlogen en ik ben er een stuk wijzer door geworden. Door de dynamische trainingsvormen en de top trainers bleef de energie hoog en het tempo er goed in.

Eelco Hos

4 weken geleden
Very valuable and enjoyable training! A top training focussed on the role of Agile Coach. There was super balance between theory and learning by doing which introduced me to new approaches I could experience immediately in practice. A truly great example of experiential learning by doing. Experienced trainers with loads of personal examples from which they could easily respond to questions raised and on which to explain/build theory. A few words I associate with the training ==> fun, knowledgeable, energy, insights, enthusiasm, practical, focused, positivity, tools 🛠, enlightenment, colourful, empathic, together, growth, tips & tricks and interesting until the last minute!

Tanya van der Leur

1 maand geleden
(Translated by Google) These four training days offer me the tools to support my team (s) with a piece of customization. Many work forms and theory supported with many exercises. Learn from your fellow students and very enthusiastic trainers who stand with their feet in the clay. Really recommended! (Original) Deze vier trainingsdagen bieden mij de handvatten om mijn team(s) met een stukje maatwerk te ondersteunen. Heel veel werkvormen en theorie ondersteund met veel oefeningen. Leren van je medecursisten en heel enthousiaste trainers die zelf met hun voeten in de klei staan. Echt een aanrader!

Simon Reuter

2 maanden geleden
(Translated by Google) Very valuable and enjoyable training. With a lot of variety between exercises, theory and how to apply these yourself. Because of the training, the Agile way of working and the ideas have been revived. The scrum academy does this by giving relevant tips and tricks to coach teams and promote the Agile way of working in the organization. My experience with the Scrum Academy trainers is very positive. The trainers are accessible, open and pleasant to work with. They keep the training interesting until the last moment. And are open to feedback. (Original) Hele waardevolle en plezierige training. Met veel afwisseling tussen oefeningen, theorie en hoe deze zelf toe te passen. Door de training is bij mij de Agile manier van werken en het gedachtegoed weer nieuw leven ingeblazen. Dit doet de scrum academy door het geven van relevante tips en trucs om teams te coachen en de Agile manier van werken in de organisatie uit te dragen. Mijn ervaring met de trainers van Scrum Academy is heel positief. De trainers zijn toegankelijk, open en plezierig om mee te werken. Ze houden de training boeiend tot het laatste moment. En staan open voor feedback.

Annemiek Vos

2 maanden geleden

Kimberley Zeltenrijch

2 maanden geleden
(Translated by Google) Very interesting training with a diverse group of professionals. The Scrumacademy trainers are very skilled and know how to turn this 4 day training into a party. The days flew by with a lot of interactivity, group assignments, practical examples, humor, energizers and a good lunch every day. Highly recommended! (Original) Zeer interessante training, met een diverse groep professionals. De trainers van Scrumacademy zijn erg vakbekwaam en weten van deze 4 daagse training een feestje te maken. Door veel interactiviteit, groepsopdrachten, , praktijkvoorbeelden, humor, energizers en iedere dag een goede lunch, vlogen de dagen voorbij. Zeker een aanrader!

Len Roubroeks

2 maanden geleden
(Translated by Google) Nice enthusiastic training in which concrete tools are provided that you can apply directly in practice, and give you in-depth insight into which you can initiate a change in the coming year. (Original) Leuke enthousiaste training waarin concrete gereedschappen aangereikt worden die je direct in de praktijk kunt toepassen, en verdieping geven waar je het komende jaar een verandering in gang kunt zetten, kunt begeleiden.

Guido de Wit

4 maanden geleden

Koert Buijze

5 maanden geleden

Wenda Westerhuis

6 maanden geleden
(Translated by Google) perfect training that fits well with practice (Original) perfecte training die goed aansluit bij de praktijk

Eef Maerten

7 maanden geleden
(Translated by Google) Very clear and super nice AGILE COACH training. I received many new tools from the trainers to get started in my organization! (Original) Zeer duidelijke en super leuke AGILE COACH training gehad. Veel nieuwe tools meegekregen van de trainers om binnen mijn organisatie aan de slag te gaan!

Ugurcan Y.

7 maanden geleden

Lisanne Kühne

7 maanden geleden
(Translated by Google) Agile Coach: what a great training! Good trainer, lots of interaction and learned a lot about agile coaching, but also about how to give good training, how to coach well and effective methodologies that you can use in all kinds of sessions. Even if you work for the (semi-) government a very useful training! (Original) Agile Coach: wat een geweldige training! Goede trainer, veel interactie en veel geleerd over agile coachen, maar ook over hoe je goede trainingen geeft, hoe je goed coacht en effectieve methodieken die je in allerlei sessies kan inzetten. Ook als je bij de (semi-)overheid werkt een heel erg nuttige training!

Dille van Rijssen

7 maanden geleden
(Translated by Google) The Agile Coach course is done here. Nice group, good dedicated location, skilled trainer who comes from the practice. Very important! (Original) De cursus Agile Coach hier gedaan. Leuke groep, goeie dedicated locatie, kundige trainer die uit de praktijk komt. Erg belangrijk!

Jorrit Kortink

8 maanden geleden
(Translated by Google) A great interactive training with practical examples in which the questions of the student are adequately answered. It is stimulatingly inspiring what safeguards a natural commitment and where each initiative is more than rewarded. Through "Go First" our instructor JP manages to create a safe and familiar "environment" within which the whole group knows how to excel in initiative and openness. This training is not only a must, a "Must Do". Compliment to JP and to the Scrum Academy. (Original) Een geweldige interactieve opleiding met praktijk voorbeelden waarin de vragen van de cursist adequaat beantwoord worden. Het is prikkelend inspirerend wat een natuurlijke betrokkenheid borgd en waar ieder initiatief meer dan beloond wordt. Door middel van “ Go First “ weet onze opleider JP een veilig en vertrouwd “ environment “ te creëeren waarbinnen de hele groep weet te exceleren in initiatief en openheid. Deze opleiding is behalve een aanrader , een “ Must Do “ . Compliment aan JP en aan de ScrumAcademy.

Frank Hoogerwoord

8 maanden geleden
(Translated by Google) Nice training! Good mix of theory and practical exercises. Particularly suitable for participants who know little about Scrum. (Original) Leuke training! Goede mix van theorie en praktijkoefeningen. Met name geschikt voor deelnemers die nog weinig van Scrum af weten.

Laura Schoenmakers

9 maanden geleden
(Translated by Google) Fine training! Good explanation with many practical examples. (Original) Fijne training! Goede uitleg met veel praktijk voorbeelden.

Lara Godschalk

9 maanden geleden
(Translated by Google) Lean Innovation training done. Nice combination of theory and doing it yourself. They were 2 inspiring days, full of useful exercises, supervised by experienced trainers. A must for management of any organization! (Original) Lean Innovation training gedaan. Mooie combinatie van theorie en zelf doen. Het waren 2 inspirerende dagen, vol met handige oefeningen, begeleid door ervaren trainers. Een aanrader voor management van elk organisatie!

Anna Botsvine

9 maanden geleden
Great course with experienced and enthusiastic trainers! If you are all about learn by doing --> try Scrum Acadamy

Linde van Wulfften Palthe

10 maanden geleden
(Translated by Google) Great trainers and a good mix between theory, agile work forms and practice. (Original) Prima trainers en een goede mix tussen theorie, agile werkvormen en praktijk.

Robert Gaal

10 maanden geleden

arthur keesen

11 maanden geleden
(Translated by Google) Strong training. The interactive way of this training makes the knowledge and skills really stay with me. In addition, the trainers ensure that you have both practical knowledge and skills richer in four days. There is also a lot of attention for the group process which makes you really get started with the topics and each other. That way you also get to know new people in a fun way. (Original) Sterke training. De interactieve wijze van deze training maakt dat de kennis en vaardigheden mij echt goed bij blijven. Daarnaast zorgen de trainers ervoor dat je in vier dagen zowel veel praktische kennis als vaardigheden rijker bent. Ook is er veel aandacht voor het groepsproces wat maakt dat je echt aan de slag gaat met de onderwerpen en elkaar. Zo leer je ook nog eens op een leuke manier nieuwe mensen kennen.

Michiel Daggert

12 maanden geleden
(Translated by Google) Good training with experienced and enthusiastic trainers! (Original) Goede training met ervaren en enthousiaste trainers!

Katrien Meijdam

1 jaar geleden

Simon de Graaf

1 jaar geleden
(Translated by Google) The training was intense, but not exhausting for a moment. Trainers Gert Hans and Anton are knowledgeable, enthusiastic and blessed with a good sense of humor. Recommended! (Original) De training was intensief, maar geen moment vermoeiend. Trainers Gert Hans en Anton zijn kundig, enthousiasmerend en gezegend met een goed gevoel voor humor. Aanrader!

Mirjam van den Broeke

1 jaar geleden

Willemijn Prins

1 jaar geleden

Marc van den Hurk

1 jaar geleden

Marleen van Balkom

1 jaar geleden
(Translated by Google) Good training institute. Clear method whereby much visual is made and put into practice. Easily accessible and good lunch ;-) Will be provided for materials. (Original) Goed opleidingsinstituut. Heldere methode waarbij veel visueel wordt gemaakt en in praktijk wordt gebracht. Goed bereikbaar en goede lunch ;-) Wordt voor materialen gezorgd.

Alissa Beuk

1 jaar geleden
(Translated by Google) The Agile Coach training from the Scrum Academy is incredibly instructive and valuable. After every training day I went home full of energy and all kinds of handy theory, tools and workshops. Roy and J.P. are very good trainers who ensure that your theory can practice and apply in practice. In addition, they give all sorts of tips and tools to further develop me after following the training. Highly recommended! (Original) De Agile Coach training van de Scrum Academy is ontzettend leerzaam en waardevol. Na elke trainingsdag ging ik vol energie en allerlei handige theorie, tools, en workshops naar huis. Roy en J.P. zijn zeer goede trainers die er voor zorgen dat je theorie gelijk kan oefenen en toepassen in de praktijk. Daarnaast geven ze allerlei tips en tools mee om me verder in te ontwikkelen na het volgen van de training. Zeker een aanrader!

Manon van der Wal

1 jaar geleden
(Translated by Google) Very good training with very capable, enthusiastic and good trainers. (Original) Zeer goede training met zeer capabele, enthousiaste en goede trainers.

Tessa Dirks

1 jaar geleden
(Translated by Google) Nice interactive training, where you go into practice examples and challenges. (Original) Leuke interactieve training, waarbij je ingaat op praktijk voorbeelden en uitdagingen.

Maartje

1 jaar geleden

Jorn en Tessa Vrakking-van Balen

1 jaar geleden

Lianne den Haan

1 jaar geleden
(Translated by Google) Very instructive training followed under the direction of Jan Pieter, Anton and Gert Jan. A good balance between theory, practice and skilled trainers ensured that after two days as a Scrum Master I ended the door. Many thanks! (Original) Zeer leerzame training gevolgd onder leiding van Jan Pieter, Anton en Gert Jan. Een goede balans tussen theorie, praktijk en vakbekwame trainers hebben ervoor gezorgd dat ik na twee dagen als Scrum Master de deur ben uitgelopen. Veel dank!

Menno van Elsas

1 jaar geleden

Gert Elsinga

1 jaar geleden
(Translated by Google) Very complete Agile Coach training with a good variety between practical assignments and theory. Both the individual, the team and the organization are discussed. (Original) Zeer complete Agile Coach training met een goede afwisseling tussen praktijkopdrachten en theorie. Zowel het individu, als het team, als de organisatie komt aan bod.

Claudia Fakkeldij

1 jaar geleden
Lees alle reviews op Google
6 redenen
om voor de Masterclass Agile Behaviour Management te kiezen
Is dit niet de training die je zoekt? Bekijk onze andere trainingen: