fresh start effect scrum

Wat is Agile Change Management? Een complete uitleg

Agile Change Management is een methodiek waarmee je organisatieverandering bewerkstelligt door tussen het nu en het doel iteratief te werken. Dit betekent dat je als team of bedrijf extra flexibel bent, doordat je het project in kleine stukjes (iteraties) opknipt. 

Per iteratie krijg je feedback van de stakeholders en/of klanten en zodoende kan je iedere keer bijschaven. Werken met de Agile methodiek betekent geen vastomlijnde en gespecificeerde uitkomst van een project, maar juist ruimte om tijdens de feedbackrondes aan het einde van de iteratie aanpassingen te maken op het doel. 

Het is voor organisaties die ook durven te veranderen, te groeien. Ruimte voor verandering maakt een team en/of organisatie futureproof.

Change management en Agile

Als we de hele term Agile Change Management opsplitsen heb je: Change Management & Agile. We zoomen even in op die twee specifieke termen om het totaalplaatje nog beter te overzien: 

Agile: dit staat voor wendbaar en betekent dat er door het team flexibel gewerkt wordt;
Change Management: het systematisch veranderen van organisaties en haar individuen.

Plaats deze twee werelden bij elkaar. Sterker nog, vervlecht ze en je komt dichterbij de kern. Er zijn ook vele voordelen te behalen wanneer je het inzet: 

  • Snel resultaat: door de korte feedbackcyclus en kleine iteraties;
  • Vertrouwen: het snellere resultaat werkt vaak als extra boost;
  • Samenwerken: er ontstaat een veel nauwere samenwerking door de vele contactmomenten met een ander ‘speelveld’ binnen dezelfde organisatie.
Scrum Academy Trainingen

Agile Change Management vs. Traditioneel Verandermanagement

Twee hele verschillende dingen. Agile Change Management is echt veranderen door te doen en in het traditionele verandermanagement zit veel meer langdurig denkwerk verweven. Bovendien ontdek je bij Agile Changement tussendoor wat het resultaat is en niet achteraf, zoals dat wel het geval is bij traditioneel verandermanagement. 

Welke rol speelt het bij Scrum Academy? 

Verandermanagement is bij Scrum Academy echt een Agile aanpak. Je leert hoe je de urgentie creëert om de verandering mee op te starten. Daarna formuleer je de eerste kansrijke experimenten om de verandering in de praktijk te creëren, maar zeker ook te toetsen. 

Ook ga je in op de drijfveren van teams en individuen. Waarom wil je eigenlijk veranderen? Je leert hoe je gedrag positief beïnvloedt en hoe sterk de werking hiervan is. Belangrijk bij een Agile transitie is de rol die het management heeft. Je krijgt concrete coach technieken aangereikt om het management te begeleiden en natuurlijk ook stakeholders te betrekken.