User stories schrijven? Nee, dat niet.

De naam user story in scrum leidt tot ongelukkige aannames over de essentie van een user story. In dit artikel waarom een user story geen verhaal is. En waarom je user stories niet kan schrijven.

Geen user story zonder gesprek

User stories schrijven is geen solo-activiteit van de product owner. Het zijn de notulen van het gesprek dat de product owner met haar team heeft. Het format van de user story helpt om je er van bewust blijven dat je waarde aan het toevoegen bent voor klanten. Ter herinnering:

“Als [persoon in situatie] wil ik [feature] zodat [nieuwe mogelijkheden]”

Dit format is bondig. Te bondig om als briefing te dienen voor het hele team. Een gesprek is altijd nodig. Zeg dus niet: ‘User stories schrijven,’ maar zeg ‘user stories notuleren’

Een user story is geen verhaal

De naam ‘user story’ zet veel scrummers op het verkeerde been. Het gaat niet om een verhaal, een customer journey of een UX flow. Deze dingen zijn allemaal veel te groot als je er een tiental moet bouwen binnen een sprint. En scrum is nu net bedoeld om het overzicht te krijgen over wat je te doen staat en wat belangrijk is.

Een user story is dus geen verhaal maar een werkpakket. Een overzichtelijk stuk functionaliteit die je met je hele team aan het product kan toevoegen. Een werkpakket heeft een duidelijke kostprijs en een duidelijke toegevoegde waarde. Zo kan je het prioriteren. Alle werkpakketten bij elkaar maken het totale project overzichtelijk. Een werkpakket helpt de product owner om op elk moment te beslissen wat de beste investering is. Een verhaal is daar te vaag voor.

Agile Scrum banner

Een user story gaat niet over persona’s

Features kunnen voor meerdere persona’s relevant zijn. Persona’s gaan over marketing, communicatie en de breedte van het product. User stories schrijven is veel situationeler. De user story vertelt over de situatie waarin de gebruiker zich bevindt: aankomende klant, terugkerende klant, heavy user,… Het gaat dus eerder om een fase in de Customer Journey. Daar kan je makkelijker een een relevante ‘zodat’ voor de user story aan koppelen. De ‘zodat’ zegt dan iets over wat de gebruiker kan nadat zij de omschreven feature gebruikt heeft. Misschien wel de volgende stap in de Customer Journey.

Interactions over processen & tools

De term ‘user story’ kan dus tot misverstanden leiden. Zeker als user stories als briefing gebruikt worden en interactie met het team er bij in schiet. Er zijn vast ook betere namen te bedenken. Maar dat is niet belangrijk want Scrum is een Agile methode. En daarvoor geldt dat samenwerking en interactie tussen mensen belangrijker dan de namen van de tools!

De beste Product Backlog bouwen?

Schrijf je in voor de Product Owner training!