Steije de Lat in vier kernthema’s, kan dat?

‘How to do twice as much in half of the time’. Het zijn deze woorden op de cover van een boek van Jeff Sutherland waardoor Steije de Lat jaren geleden kennismaakt met het fenomeen Agile werken. 
Acht jaar verder is Steije, mede dankzij honderden begeleide trainingen en trajecten, ook vele ervaringen rijker. Tijd om eens stil te staan. Te reflecteren. Te resumeren. Wie is Steije de Lat en kunnen we zijn verhaal als professional samenvatten in vier kernthema’s? Het antwoord op die vraag is een klinkende ‘ja’.

Pragmatisme

Iemand die kan worden getypeerd als een no-nonsense doener. Een Agile enthousiasteling, en geen Agile dogmaticus. Nuchter, realistisch en gericht op praktisch effect. Een omschrijving die resoneert bij Steije: “Ik staar me niet blind op de boekjes, maar kijk juist naar wat er in de specifieke organisatie aanwezig is. Zo kan ik daar in de praktijk goed op aansluiten”, legt Steije uit. Hij verzorgde in de afgelopen jaren vele incompany coach trajecten. 

Daarin maakte hij ook kennis met een eigen valkuil: “Uit enthousiasme wilde ik in beginsel nog weleens te veel zelf doen en vertellen, terwijl mensen effectiever leren door het direct te gaan doen.”

Resultaatgerichtheid

Steije spant zich actief in om doelstellingen en resultaten te halen. Als hij kort terugblikt op de resultaten die hem zijn bijgebleven, vertelt hij over zijn rol als Agile transitiebegeleider bij ABN Amro: “Hier hoefde je van mij geen lange verhalen te verwachten over de theorie en bijvoorbeeld scaling mechanismen. Wij wilden vooral zorgen dat ABN-collega’s in Nederland veel beter gingen samenwerken met developers in het buitenland. En dat is goed gelukt.” Het succesverhaal van de nieuwe werkwijze binnen het bankwezen wordt door Steije treffend samengevat in een Agile driehoeksverhouding: hogere kwaliteit, meer focus en minder rework.

Structuur creëren

Een Agile transitie begeleiden betekent structuur creëren. Hoe duidelijker (en tastbaarder) de te nemen stappen zijn in een transitie, hoe meer collega’s de ruimte voeren om binnen deze standaard hun kennis en kunde te gebruiken. 

Neem bijvoorbeeld Agile Portfolio Management: wil je hier verbeteringen doorvoeren is het belangrijk dat je met elkaar gaat definiëren wat de gewenste ‘Agile governance is’. Lekker vaag, right?

Steije vertelt: “Het concept kunnen beschrijven is belangrijk; het klein en tastbaar kunnen maken nog véél meer”. Zo organiseert Steije als transitie coach een kwartaalcadans met management de eerste keer zelf om een standaard structuur (agenda, voorbereiding) neer te zetten, om dit vervolgens om te zetten naar een klein en simpel draaiboek wat uitvoerbaar voor mensen in de lijnorganisatie.

Verandervermogen

“Veranderen lukt enkel als je hard en zacht beiden aanpakt.” Wat bedoelt Steije hiermee? De harde kant wordt gevormd door zaken als data, bedrijfsprocessen, rollen en verantwoordelijkheden. En de zachte kant van een organisatie bestaat uit waarden en normen, cultuur, relaties, wijze van omgang en gedrag. 

“Wil ik verandering in een organisatie creëren, moet ik bijna altijd aan de processen en structuren tornen: Welk proces volgen we? En wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Maar dat is pas de helft van de puzzel.” Daarmee doelt Steije op het feit dat de zachte kant vraagt om een andere benadering, op basis van vragen als: Hoe werken mensen samen? Hoe zet je ze in hun kracht? En hoe creëer je initiatiefrijke teams?

Training of coaching van Steije?