trends in agile

Gert-Jan ziet deze 3 trends op de Agile arbeidsmarkt

Flashback. In 2008 waren we een van de eersten om Agile toe te passen in Design en Development werk. Niet gek dus dat we in 2013 onze ervaringen en best practices met anderen wilden delen en dus publiceerden we ons eerste boek ‘Get Agile!’. Nu jaren later is het misschien wel tijd voor nieuwe hoofdstukken, nieuwe best practices of misschien wel een heel nieuw boek? Of niet? Agile neemt ook de afgelopen jaren een flinke vlucht in bijna alle sectoren. Coachen en trainen we in 2015 vooral de Digitale Bureaus van Nederland (DDA), nu trainen en coachen we in vrijwel alle markten. Noem er 1 en we zijn er geweest: Musea? Check! Productie Bedrijven? Check! Onderwijs? Check! Overheden? Check! Marketing en Sales organisaties? Check! En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit zijn de 3 nieuwe trends die we op de arbeidsmarkt zien ontstaan.

Waarom willen organisatie ook al weer Agile werken?

Laten we het kort en bondig samenvatten. De boel even plat slaan. De redenen om met Agile te starten zijn onder andere: sneller inspringen op veranderende prioriteiten; verhogen van teameffectiviteit; sneller willen leveren en betere afstemming in de organisatie. De gewenste effecten hiervan zijn: meer transparantie in de organisatie; hogere klanttevredenheid en een beter teammoraal en werkgeluk. Uit het onderzoek 15th State of Agile Report blijkt dat 81% van de respondenten Scrum of een variant gebruikt, zo’n 6% Kanban en de overige varianten als Lean-Startup. We kunnen dus wel stellen dat Agile de norm is geworden. Welke gevolgen heeft dit op de arbeidsmarkt?

1. Agile in top 3 banen van de toekomst

Mainstream klinkt wellicht negatief, maar het is natuurlijk juist mega goed dat steeds meer organisaties zich Agile organiseren. De vlucht van Agile vindt natuurlijk vooral plaats in Software Development sector waar het gestart is. Maar ook in marketing, sales, HR, productie/operatie en zelfs Hardware Development wordt Agile werken vaak geïntroduceerd. In veel van die laatstgenoemde sectoren staat Agile vaak nog in de kinderschoenen en dus valt  er nog een hoop te ontdekken. Flink wat werk aan de winkel dus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een lijstje van toekomstige beroepen de Agile rollen Product Owner, Scrum Master en Agile Coach hoog op de lijst voorkomen.

In het rapport van World Economic Forum Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy uit 2020, waarin de toekomstige arbeidsmarkt en banen in kaart worden gebracht, staat op nummer 1 (in het cluster Product Development) de Product Owner. Op de 3de plaats gevolgd door de Agile Coach, met de Scrum Master op een gedeelde 6de plaats.

2. Schaarste zorgt voor hogere tarieven

Scrum Academy partner ProductOwner.nl deed onlangs onderzoek naar de stand van zaken van Product Owners in Nederland en concludeerde onder meer dat de schaarste van professionals gaat leiden tot een stijging van tarieven. Wij zien dit zowel gebeuren bij Product Owners, maar zien ook schaarste aan goede Agile Coaches en Scrum Masters. 

Tegelijkertijd merken we ook dat door veel organisaties het aloude schaap met de 5 pooten gevraagd wordt. Minimaal 5 jaar werkervaring als professional, dat gaat in een zeer krappe arbeidsmarkt niet werken. Dus moeten er plekken zijn waar mensen kunnen groeien in hun vak. Bij een aantal organisaties coachen we de Scrum Masters en Product Owners in dat traject. Groepsgewijs en individueel. Ook zien we dat coaching meer en meer wordt aangeboden aan startende professionals, zodat zij de juiste meters versneld maken. 

Interesse in coaching voor jouw Product Owners of Scrum Masters? Neem contact op met Gert-Jan en bespreek de mogelijkheden.

Scrum Academy Trainingen

3. Behoefte aan praktische toepassing van kennis

In het onderzoek 15th State of Agile Report komen ook een aantal uitdagingen van Agile transities naar voren. Zo ervaart 46% van de respondenten inconsistentie in de toepassing van Agile in de organisatie. En ziet 42% een gebrek aan kennis en praktische toepasbaarheid. 35% ziet dat er weinig toereikende training is. 

Dit herkennen wij in onze praktijk. Veel teams hebben onvoldoende kennis van Agile, maar beseffen dat niet. Dat maakt dat ze onbewust onbekwaam allerlei zaken door elkaar gooien, waardoor Agile niet uit de verf komt. Bijvoorbeeld: de Scrum Master en de Product Owner rol wordt gecombineerd. ‘Want dat doet een projectleider of teamlead toch altijd al’. Of worden events als de Sprint Review en de Sprint Retrospective even overgeslagen. Gevolg? Weinig transparantie over wat er opgeleverd wordt en beperkte verbetering van processen. Wat juist bij de start van Agile essentieel is. 

Nog even een paar cijfers: 43% ziet dat de huidige organisatiecultuur haaks staat op de gewenste Agile cultuur en 42% zie dat er weerstand is in de organisatie om te veranderen. Ook het leiderschap ligt onder vuur: 41% ziet de leiders niet voldoende aanhaken bij de teams en ervaren hier te weinig support van het leiderschap. 

Genoeg werk aan de winkel dus voor Scrum Masters en Agile Coaches om hele organisaties te begeleiden in die verandering.


Wil je ook een interactieve training volgen?

Schrijf je in voor een van onze trainingen of bekijk wat we bij jou op het bedrijf kunnen betekenen.