Scrum en Agile trainingen Milieudefensie

CASE: Milieudefensie. Draagvlak voor Klimaatrechtvaardigheid? Dat doe je Agile

Vereniging Milieudefensie vroeg Scrum Academy om het succes van haar eerste Scrum Team op te schalen naar andere teams. De doelstelling? Een Agile organisatie met radicale focus op milieu-resultaat.

Stap-voor-stap richting draagvlak

De transitie ook Agile aanpakken? Goed idee. Het plan was als volgt: alle teams trainen, Agile coaches opleiden en de mindset in de organisatie brengen. Al na twee trainingen ging het eerste plan op de schop. De teams pakten Agile werken veel sneller en makkelijker op dan vooraf ingeschat.

De aandacht verschoof naar synergie brengen tussen de teams. Hoe krijg je het voor elkaar dat 5-6 teams naar hetzelfde doel toe werken? Het antwoord was de introductie van Radical Focus. Dit is een systeem om met een cascade van doelstellingen alle inspanningen te koppelen aan het organisatiedoel.

En toen…

Teams acteerden doelgerichter en vonden elkaar in de samenwerking. Er ontstond een vruchtbare manier van werken die Agile was in de kern van het woord. Met Radical Focus op de doelstellingen bedachten de teams al snel betere projectplannen in vergelijking tot hoe het eerder was. Een fraai resultaat! 

“Wat heb je met ons gedaan? We praten alleen nog over focus op feestjes!”

“Dank! Waardevol en bruikbaar. Langzamerhand groeit bij mij het gevoel dat de behoefte in de organisatie aan het veranderen is.”

Ondersteuning

Het volgende punt was het beter ondersteunen en laten excelleren van de teams. De eerste stap was om met het management te werken aan sturing op resultaten in plaats van sturing op executie volgens plan. Het was tijd voor een nieuw soort afstemming waarin een cultuur van onderzoeken en leren centraal staat.

De tweede stap in de ondersteuning was het herinrichten van de accounting systemen… Het faciliteren van de lerende organisatie. De nieuwe dashboards maakten het opvolgen van budgetten en resultaten heel overzichtelijk. De teams grepen – waar nodig – snel in en waren beweeglijk in de leermomenten. 

“De snelheid waarmee Milieudefensie het Agile gedachtengoed oppakte is ongeëvenaard. Hun focus op hun missie was heel inspirerend. De energie die daarvan uitging leidde tot een fijne samenwerking.”

Concreet resultaat

– Meerdere Agile teams die gecoördineerd aan de slag zijn
– Agile transitie in de gehele organisatie, ook naast de projectteams
– Aanpassing van ERP systemen op Agile werkwijze
– Actievere en creatievere teams
– Organisatiebrede focus en harmonisatie van doelstellingen.

Wil jij ook een versnelling maken met jouw team en organisatie?