wat is holacracy

Jouw Complete Informatiegids over Holacracy

Holacracy, een woord dat je vast niet vaker hoort. Het is een besturingsmodel voor organisaties waarbij geen top-downmanagement is, maar verdeelde autoriteit over alle medewerkers. Door de dynamiek en transparantie kan je altijd bijsturen. Het is een Agile manier van werken en organiseren. 

In 2007 slingerde Brian Robertson de aanpak van Holacracy de wijde wereld in. Als tegenhanger van hiërarchie en bureaucratie. Als voorstander van verantwoording op de werkvloer en een plattere organisatiestructuur. Deze Agile manier van werken is ideaal voor organisaties die zelfsturend (willen) zijn. Je blijft continu aan de bal en wendbaar. 

In dit artikel bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Wat is Holacracy?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van Holacracy? 
 • Wat zijn de verschillen ten opzichte van traditioneel werken?

Wat is Holacracy? 

Het management is onderverdeeld in de hele organisatie door middel van cirkels en rollen. Een cirkel bestaat uit diverse rollen die gezamenlijk een purpose (doel) hebben. Iedere rol heeft een eigen doelstelling die bijdraagt aan die van de cirkel. Onder elke rol vallen een aantal accountabilities (verantwoordelijkheden), die schetsen wat er verwacht wordt van de persoon die deze rol vervult. 

Zo onderga je als organisatie een aantal veranderingen: 

 • Van statisch naar dynamisch
 • Van delegeren naar distribueren
 • Van grootschalige reorganisatie naar snelle, herhalende verbeteringen
 • Van politiek spel naar transparante spelregels


Weg functieomschrijving. Hallo rollen. In Holacracy, in het Nederlands ook wel Holacratie genoemd, werken we flexibele rollen in plaats van functieomschrijvingen. Een rol omschrijft het doel, de verantwoordelijkheden en domeinen. Wanneer iemand een rol in een domein A heeft, kan de rol alles doen binnen dit stukje eigendom. Zo is iedereen ondernemer binnen de eigen rol.

Iedere cirkel kent, naast de specifieke rollen voor het bedrijf, ook nog een viertal vaste rollen:

 • Lead Link: verantwoordelijk voor het verdelen van de rollen.
 • Rep Link: focust op het functioneren van de cirkel en neemt belemmeringen weg.
 • Facilitator: let met name op de structuur en spelregels van Holacracy. 
 • Secretaris: agendeert meetings, houdt overzicht van rollen en legt uitkomsten van overleggen vast.
Agile Scrum banner

Wat zijn de voor- en nadelen van Holacracy? 

Voordelen

 • Het is kraakhelder wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft;
 • Met wisselende rollen en vrijheid om doelen te bereiken, worden competenties beter benut;
 • De organisatie kan snel reageren op kansen. Rollen en daarbij behorende verantwoordelijkheden kunnen worden aangepast in de maandelijkse meeting van de cirkel;
 • Mensen binnen de organisatie krijgen variatie in ervaring, omdat je makkelijk kan wisselen van rollen. Dit zorgt voor een positieve stimulans aan talentontwikkeling;
 • Mensen hebben invloed op de rol die zij kiezen. Zodoende analyseren zij persoonlijke kwaliteiten en wordt er bewust gekozen voor een passende rol. 

Nadelen

 • Er zijn veel regels. Zo kent Holacracy circa 30 regels die de leiding zal moeten ondertekenen om de macht uit handen te geven;
 • Vaak Holacratie gezien als ‘complex’. De vele regels zorgen dat er goede begeleiding nodig is om het te doen slagen.

Wat zijn de verschillen ten opzichte van traditioneel werken?

Het kan best lastig zijn om afscheid te nemen van de traditionele manier van werken. Je weet niet exact wat je te wachten staat. Nou, wij wel. Dit is wat je ongeveer kan verwachten en wat de grote verschillen zijn ten opzichte van traditioneel werken: 

1. De statische functieomschrijvingen worden vervangen door beweeglijke rollen

De functiebeschrijving is vaak onnauwkeurig en minder relevant voor het dagelijkse werk. Bij Holacratie hebben mensen vaak meerdere rollen in diverse teams. De rolbeschrijvingen worden continu bijgewerkt door het uitvoerende team. 

2. Gedelegeerde autoriteit wordt gedistribueerd

In holacratische bedrijven is de autoriteit en beslissingsbevoegdheid volledig verdeeld. Zo worden beslissingen lokaal genomen door de zelfgeorganiseerde teams. De traditionele hiërarchie wordt vervangen door een reeks onderling verbonden autonome team, ook wel cirkels genoemd.

3. Snelle, herhalende verbeteringen vervangen de grote reorganisaties

In Holacracy werk je de structuur van de organisatie iedere maand bij. Deze evolutie gebeurt in frequente kleine stappen in plaats van zeldzame grote reorganisaties. Holacratische bedrijven reorganiseren zichzelf zo vaak als nodig.

4. Transparantie vervangt de eventuele kantoorpolitiek

‘Dit is hoe wij het hier altijd doen,’ een veelgehoorde kreet. Vaak weet niemand waarom. In Holacratie worden de regels gemaakt via een proces dat gedetailleerd is omschreven in de Holacratie-grondwet. Iedereen kent deze regels, zelfs de CEO. Die volledige transparantie voorkomt kantoorpolitiek.