scrum master training

De basis: wat is Agile Coaching?

Voor de Agile Coaches onder ons: deze vraag heb je zelf vast en zeker ook regelmatig moeten beantwoorden aan vrienden, familie of collegae. Voor wie aan de start staat van een eventuele Agile carrière; we geven je in dit blog graag alle relevante basisinformatie om de bovenstaande vraag goed te kunnen beantwoorden. Voor jouw omgeving en voor jezelf!

Even opfrissen: het doel van Agile Coaching is om effectieve, transparante samenhangende teams te ontwikkelen die de hoogste waarde leveren in producten en diensten voor klanten. Agile Coaching vindt altijd plaats op basis van Agile waarden en Agile principes.

Je hebt als Agile Coach altijd de intentie om de ander beter te maken. Je versnelt het leerproces van de ander. Dat kan een individu, maar ook een heel team zijn. Naast directe interventies op een individu of team, creëer je als Agile Coach ook een systeem waarin teams zeer effectief kunnen samenwerken. Dan coacht de Agile Coach dus de organisatie als geheel.

Wat is het doel van Agile Coaching?

Agile Coaching doe je met de volgende doelen in het achterhoofd, zoals:

 • het vergroten van empirisch vermogen (zorgen dat er geëxperimenteerd en geleerd wordt)
 • het valideren van klantwaarde (zorgen dat op basis van data de beste besluiten genomen worden en acties ingezet worden waar klanten blij van worden)
 • sturen op zelforganisatie en ownership (zorgen dat er zelfsturende teams ontstaan, die autonoom kunnen beslissen over de richting waarop zijn zich ontwikkelen)
 • beter prioriteren en focussen (zorgen dat teams en de organisatie heel gericht naar een doel werken, waarbij zoveel mogelijk energie gebundeld wordt om een doel te bereiken)
 • verkrijgen van een ritme en slimme structuur in de organisatie.
Scrum Academy Trainingen

Als Agile Coach heb je dus een duidelijke focus waar je op coacht. Dit doet de Agile Coach natuurlijk met de Agile pijlers: Transparantie, Inspectie en Adaptie. Coaching vindt dus plaats om steeds terug te blikken op de voortgang die er is gemaakt en te ontdekken welk experiment de prestaties verder vergroot.

Wat is de skillset van een Agile Coach?

Naast het kennen en doorleven van de Agile waarden en principes, coacht de Agile Coach vanuit verschillende posities. Wij hanteren er 6.

 • Teaching: instrueren in specifieke kennis en vaardigheden.
 • Mentoring: delen van kennis die de ander helpt in persoonlijke en professionele groei.
 • Coaching: versnellen van het leerproces met een creatieve zoektocht die inspireert om persoonlijk en professioneel potentieel te ontdekken. 
 • Facilitating: begeleiden van een neutraal proces dat helpt om tot betere oplossingen en besluiten te komen.
 • Business mastery: aanjagen van nieuwe klantwaarde en slim organiseren vanuit een business context.
 • Transformation mastery: inzetten van organisatieverandering waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren van samenwerken.

De Product Owner is altijd één persoon, die belangen omzet in Product Backlog items. Vervolgens bepaalt de Product Owner welke daarvan belangrijk zijn. Deze worden dan als eerst opgepakt door het Scrum-team. En kunnen externe betrokkenen nog directe invloed uitoefenen? Nee. Want zowel de eigen organisatie als ‘externen’ respecteren dat de Product Owner keuzes maakt. Anders is er niet genoeg ruimte om de taak uit te voeren. En de Product Backlog maakt het proces inzichtelijk voor iedereen. Zo kan je te allen tijde zien welke items er nog gedaan moeten worden en wat er voor nu belangrijk is om te doen. 

Wil jij weten wat het verschil tussen een Agile Coach, Product Owner en Scrum Master is? Lees dan dit artikel en je weet exact wat de verschillen zijn.