Agile Scrum trainingen

Haal je doelen voor 2020 met de najaarstrainingen

Het is tijd voor frisse inzichten waarmee je van 2020 (toch nog) een goed jaar maakt! Word en blijf relevant voor jouw markt. Selecteer jouw Agile trainingen van dit najaar, pak het momentum en zorg in Q4 van 2020 voor:

  • Inspiratie voor nieuwe diensten en processen
  • Help je klanten nóg beter met je voorsprong op Agile
  • Nieuwe structuur voor online en hybride samenwerken

Trek je aanpak strak met een Scrum Master Opleiding

In de Scrum Master Opleiding leer je precies hoe de processen, de tools en de rollen van het Scrum Framework weken. Super relevant en waardevol om werk te structureren nu je door remote werken niet meer regelmatig bij elkaar zit. Scrum borgt de inclusieve werkwijze en zorgt voor een gedeeld begrip van wat er moet gebeuren en wat er belangrijk is. Bij Scrum Academy leer je dit alles op zo’n manier dat je het goed kan uitleggen aan teams, dat je je scrum.org certificaat kan halen én dat je ziet hoe Scrum werkt wanneer het niet IT-gericht is.

Stimuleer de Agile Mindset in je organisatie met een Agile Coach Opleiding

De Agile Coach Opleiding is voor professionals die het samenwerken binnen de hele organisatie maximaal willen aanpakken. Heb je te maken met meerdere teams die nog beter kunnen op elkaar kunnen afstemmen en presteren? Deze opleiding biedt je praktische handvatten om mensen uit te leggen wat het nut is van empirisch (Agile) werken. Je leert om alle organisatielagen mee te krijgen in de verandering. We gaan in op teamdynamiek, conflicten, motivatie en commitment. We geven structuur aan coach- en mentorgesprekken. We sluiten af met de integratie van alle kennis in een zelfgekozen case. De stof is heel praktisch, het zijn de tools die wij zelf ook gebruiken in ons werk.

Scherp je productvisie aan met onze Product Owner training

In de Product Owner training leer je hoe je het maximale uit Scrum haalt door te inspireren met heldere productvisies, een strakke backlog en inhoudelijke coaching richting jouw team. Je krijgt heldere formats en werkvormen mee om jouw stakeholders te betrekken. Je leert hoe je optimaal gebruik maakt van de creativiteit van jouw team en ook hoe je grip houdt op de gehele workload. We gaan in op backlogmanagement, stakeholdermanagement en op de rol van de Product Owner in de events. Ook behandelen we hoe je je Scrum.org PSPO1 certificaat in één keer haalt.

Breng synergie in de organisatie met de Agile Roadmapping & Portfoliomanagement Training

De Agile Roadmapping training gaat over het maken van flexibele lange termijnplannen. We geven tools om de balans te vinden tussen kortcyclisch werken en bouwen aan grote ambities. Je wilt snel kunnen reageren, maar er ook voor zorgen dat alle inspanning ergens toe leidt. Deze training is extreem waardevol en meteen toepasbaar voor organisaties van 100+ mensen waar meerder innovatie- en verandertrajecten tegelijk lopen.

Alle Scrum en Agile trainingen van Scrum Academy

Bovenstaande trainingen vormen een selectie van ons gehele aanbod. Het overzicht van alle trainingen vind je hier!

Is productief zijn wat ingewikkelder nu? Overweeg een training.